Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
JAPONSKO
Tokio – Nikkó – Jokohama – Rádži – Kjóto - Nara - Ósaka
10 dnů / 8 nocí
 
 
Termín:               6. 10 .- 15. 10. 2022
Číslo zájezdu:    JAP 0610
Cena :                 89. 990,- Kč
Slevy :                při zakoupení min. 4 měsíce před odjezdem pro stálé klienty : - 10 %
                            při zakoupení min. 4 měsíce před odjezdem pro stálé klienty : - 7 %


Program :

1.den : Praha - Tokio
Odlet z Prahy s přestupem do Tokia.
2.den : Tokio
Přílet do Tokia na letiště Narita , transfer do hotelu, ubytování . Nocleh v Tokiu.
3.den: Tokio
Po snídani celodenní prohlídka hl. města, které se rozprostírá v délce 130 km podél zálivu, má 28 mil. obyvatel a představuje největší městský konglomerát na světě. Při prohlídce uvidíme: svatyni Meidži Džingu, zasvěcenou císaři Meidži a císařovně Šokem za jejich úsilí o modernizaci Japonska , zde se každoročně slaví císařovy narozeniny. Uvidíme okolí císařského paláce, areál Asakusa s chrámem bohyně milosrdenství Hase Kanon a tokijskou věž. Prohlídku města zakončíme návštěvou výstavné obchodní čtvrti Ginza s obchodními domy, restauracemi, bary. Nocleh v Tokiu.
4.den : Nikkó
Po snídani celodenní výlet do Nikkó , malebného městečka, ležícího v horách stejnojmenného národního parku, který je znám svými svatyněmi , chrámy a nádhernou přírodou. . Prohlídka města a okolí : svatyně Toshogu – mauzoleum jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců - šógunů japonských dějin. Odpoledne procházka „cik-cak“ cestou k jezeru Chuzendžiko, shlédnutí jednoho z nekrásnějších vodopádů Japonska- Kegon o výšce 90 m.Návrat do Tokia na nocleh.
5.den : Kamakura – Jokohama – Tokio
Po snídani odjezd na celodenní výlet do Kamakury a Jokohamy. Prohlídka chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy Buddhy Daibucu, jokohamské věže, parku Jamašita a ultra moderního centra Minato Mirai 21. Nocleh.
6.den : Tokio – Hakone – hora Fudži – Kjótó
Snídaně. Odjezd do Hakone, výlet lanovkou na Owakudani s horkými prameny a výhledem na posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd šinkansenem do Kjóta. Nocleh.
7.den: Nara – Ósaka
Po snídani odjezd do Nary , která zůstala ušetřena válečných náletů, proto se většina cenných historických památek dochovala. Návštěva parku o rozloze 526 ha s posvátnými jeleny .
Při prohlídce města uvidíme chrám Todaidži, největší dřevěnou stavbu na světě se 16 m vysokou sochou Buddhy, pocházející z 8.stol., a svatyni Kasuga zasvěcenou 4 bohům, stvořitelům japonských ostrovů. V odpoledních hodinách odjezd do Ósaky - návštěva ósackého hradu a plovoucí zahradní observatoře. Návrat na nocleh v Kjótu.
8.den : Hrad Hikone - Kjóto
Snídaně. Odjezd do města Hikone – prohlídka místního hradu , postaveného v období Edo počátkem 17.stol. Dnes se jedná o pozůstatky jednoho z nejstarších původních hradů v Japonsku. Poté navštívíme japonskou zahradu Genkyu-en. Cesta pokračuje do Kjóta, kde je nevšedním zážitkem návštěva hradu Nidžo, jenž byl postaven ve 2.polovině 14.století jako rezidence šóguna. Nocleh v Kjótu.
9.den : Kjótó
Kjóto je symbolem japonské historie , kdy v letech 794 až 1868 bylo hlavním městem .Vždy bylo a zůstalo až do dnešních dnů kulturním, uměleckým a náboženským centrem Japonska a patří mezi nejkrásnější japonská města. Absolvujeme prohlídku města, při které uvidíme : Zlatý pavilón, Kinkakudži v typické japonské zahradě ( původní šogunovo sídlo , později svatyně zenové sekty rinzai ) a chrám Kiyomizu , odkud se nabízí výhled na Kjótó. Odpoledne odjezd do Fušimi, kde navštívíte saké muzeum a svatyni Fušimi Inari Tajša. Nocleh v Kjótu.
10.den : Kjótó – odlet do Prahy
Snídaně. Odjezd na letiště Kansai v Ósace , odlet do Prahy s přestupem. Přílet večer.

Cena zahrnuje :
* leteckou dopravu Praha-Tokio, Ósaka – Praha s přestupem vč. let. tax a poplatků
* přepravu klimatizovaným autobusem nebo minibusem dle programu
* přepravu rychlovlakem dle programu
* přepravu zavazadel mezi Tokiem a Ósakou
* 8x ubytování v hotelích kategorie 4 * se snídaní ( 2-lůžkové pokoje )
* 2x oběd
* veškerý program a vstupy dle programu
* českého průvodce po celé trase ( při min 16 osobách )
* zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje :
* spropitné pro místní průvodce a řidiče

Povinné příplatky :
* pojištění léčebných výloh v zahr. a storna vč. připojištění Covid :190 Kč x 10 dní = 1900 Kč

Fakultativní příplatky :
• příplatek za 1.lůžkový pokoj : 17.500,- Kč

Min. počet účastníků : 16
Pozn. : Cestovní doklady : Cestovní pas musí být platný ještě min. 6 měsíců plánovaném návratu.
Pozn. : Zájezd je organizován ve spolupráci s CK ESO Travel.