Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
To nejlepší z Jordánska.
„ Po stopách Lawrence z Arábie , přes pouštní království Jordánsko s neskutečnými přírodními scenériemi a slavnou Petrou až k Rudému moři. Koupání ve 2 mořích – Rudém a Mrtvém .
 
 
Komfortní hotely  4*  /  s polopenzí / !
Termín:           5. 5. - 13. 5. 2024   /   Jen 5 pracovních dnů !
Č. zájezdu :    JOR 0505                   
Cena:              při min. 15 os. = 59. 990,- Kč             
                        při min. 10 os. = 65. 990,- Kč  
Program:
 
1. den: Praha  - Amman
Odlet z Prahy s přestupem  do hlavního města Ammanu,  kde se snoubí starověké památky s moderní architekturou. Transfer do hotelu, ubytování, večeře .
2.den : Amman – Umm Quais – Ajloun – Jerash – Amman  
Po snídani výlet, při kterém navštívíme Umm Qais  se starobylými ruinami a krásnou vyhlídkou na tzv.Galilejské moře. Pokračování do Ajlounu, věčně zeleného městečka ,rozloženého na kopcích , a se stejnojmenným křižáckým hradem. Poté navštívíme  Jerash, nazývaný též „ Pompeje Středního východu „ ,jedno z bývalých nejbohatších a největších měst Římské říše s mnoha archeologickými skvosty, jako rozsáhlými náměstími s fontánami, Agorou, divadlem, dlážděnými kolonádními ulicemi , chrámem bohyně Artemis a mnoha bránami. Návrat na nocleh do Ammanu. Orientální  večeře – v ceně .
3.den : Amman – pouštní hrady – Mrtvé moře – Amman
Po snídani se vydáme na celodenní výlet směrem na východ ke slavným „ pouštním hradům „ – soubor historických struktur, jež reflektují staré islámské umění a nádhernou architekturu. Zastávka u bývalé pevnosti a loveckého zámečku Qusayr Amra / zapsáno na listinu UNESCO /, pevnosti Azraq z černého bazaltu, známé jako sídlo velitelství Lawrence z Arábie. Poté si již zasloužíme odpočinek a koupání v Mrtvém moři , nejnižším bodu naší planety . Návrat do Ammanu na nocleh. Večeře .
4. den: Amman - Madaba – hora Nebo – Kerak – Petra
Po snídani se vydáme na návštěvu města Madaba s proslulými byzantskými mozaikami a kostelem sv. Jiří. Nejvýznamnější je mozaika, představující mapu Svaté země a okolí, pocházející z 6.stol. a skládající se z 2 mil. kamínků. Odjezd k hoře Nebo , odkud Mojžíš  uviděl „ Zemi zaslíbenou „ po 40 letech putování pouští z Egypta a byl zde údajně pohřben. Je to jedno z nejuctívanějších míst v Jordánsku s nádhernými výhledy na údolí a Mrtvé moře. Pokračování do opevněného města Kerak s proslulým křižáckým hradem, jedním z největších na světě, jež dominuje městu. Odjezd na ubytování do Petry, večeře v hotelu .
5. den : Petra   
Po snídani návštěva záhadného skalního města Nabatejců - Petra, jež je považováno za jeden ze sedmi divů světa a byla zapsána na seznam  světového dědictví lidstva UNESCO.Bývalé hlavní město Nabatejské říše bylo vytesáno do růžových skal pohoří Wadi Musa  v období 5. až 1.stol. př.n.l.  a poté zapomenuto téměř na 1000 let.  Projdeme průsmykem ,lemovaným vysokými skálami a budeme uchváceni objekty, vytesanými do pískovcových skal – Královská hrobka, pokladnice, římské  divadlo, starobylé ulice, pohřební místa, obětiště,aj. 2-hodinová prohlídka komplexu s místním odborným průvodcem a poté volno k individuálním prohlídkám objektů. Návrat do hotelu na nocleh a večeři . Večer možnost účasti na fakult. programu „ Petra by night „ , při kterém je tajuplná Petra osvětlena 1800 svícemi a ponořená do podmanivé hudby beduínů v Královské klenotnici.  / 20.30 – 22.00 hod. /.
6.den : Petra – Wadi Rum – Aqaba
Po snídani se vydáme  na výlet do fascinující  „ měsíční krajiny „ -  monumentálního údolí Wadi Rum , obklopeného unikátními , obřími,  okrovými skalními  věžemi z pískovce a žuly až do výšky 600 m . Projížďka jeepem touto unikátní pouštní divočinou s dunami a skálami , připomínající  náměty slavného Lawrence z Arábie .Tato oblast patří k nejúchvatnějším přírodním scenériím Blízkého východu. Odjezd na ubytování do nejznámějšího a jediného jordánského letoviska u Rudého moře – Aqaby. Možnost koupání nebo návštěvy vyhlášených trhů . Večeře v hotelu a nocleh.
7.den : Aqaba
Snídaně. Volný den k odpočinku a koupání v tomto známém letovisku u Rudého moře. Možnost účasti na fakult. výletu lodí ke korálovým útesům. Nocleh ve stejném hotelu. Večeře .
8.den : Aqaba – Amman
Snídaně. Dopoledne odpočinek u moře , kolem poledne odjezd transferu do Ammanu - ubytování , večeře a nocleh.
9.den : Amman – odlet do ČR
Snídaně . Transfer  na letiště, odlet do Prahy s přestupem.
 
Cena zahrnuje:
 • leteckou dopravu Praha - Amman - Praha s přestupem vč. let. a bezp. tax
 • * transfer letiště - hotel - letiště  
 • * dopravu autokarem s klimatizací (dle počtu účastníků může být minibus s klimatizací)
 • * 8 x nocleh v hotelích 4*  (dle místní kategorizace) se snídaní 
 • * 7 x večeři
 • * 1x orientální večeři
 • * vstupy do uvedených objektů a muzeí   
 • * speciální místní průvodce po celé trase
 • * průvodce PAN´EUROP po celé trase s překladem do češtiny
 • * zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:  
 • * nápoje u večeří a konzumaci z hotelových minibarů
 • * případnou přepravu v Petře - vláčkem nebo na mulách
Povinné příplatky :
 • Povinné pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno /do 100 tis./ : ( 9 dnů x 57,- Kč ) =  513 Kč  + 930 Kč
 • Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 3 + 2 EUR /os./den,  celkem : 45,- USD  ( splatné na místě )
 • Vízum do Jordánska  a výstupní taxa při odjezdu  z Jordánska  : 40,- USD ( splatné na místě )
Fakultativní příplatky:
Ubytování v jednolůžkovém pokoji:  11.000,-  Kč
 
Minimální počet účastníků:       10 osob