Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
IZRAEL - Země antických , biblických a islámských památek, dávných biblických příběhů, záhadného Mrtvého moře. 
Koupání ve 2 mořích – Rudém a Mrtvém 
Hotely 3+* a 4*  /  s polopenzí  / !!                                 
/10 dnů  / 9 nocí  /      
 
Termín:  28. 4. – 7. 5. 2023    Jen 5 pracovních dnů !!!   
Č. zájezdu : IZR 2804                     
Cena:   při min. 15 os. = 66. 900,- Kč              
            při min. 10 os. = 75. 900,- Kč  
                                                            
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK :
 do 25.září  2022 !!!
1.záloha:  5.000,- Kč : do 5.10.2022                             
2.záloha : 15.000,- Kč  do 5.11.2022
3.záloha : do 50 % ceny zájezdu : do 5. 12. 2022         
doplatek : 5 týdnů před odletem
 
Program:
1. den: Praha  - Tel Aviv
Odlet z Prahy / resp.Vídně za přípl. pro slovenské účastníky / do hlavního města Izraele – Tel Avivu , transfer do hotelu na pobřeží , ubytování, popř. večeře - dle času  příletu.
2.den : Caesarea  – Haifa
Po snídani odjezd do bývalého starověkého  města u Středozemního moře  Caesarea s původním římským divadlem a hippodromem.  Pokračování do krásného přímořského města Haifa s úchvatnými Bahajskými zahradami ,zapsanými na seznam UNESCO , se spektakulárními výhledy na přístav a město. Odjezd na nocleh do oblasti Galileje. Ubytování a večeře.
3. den : Capernaum - Nazareth
Snídaně.  Po snídani se vydáme ke  Galilejskému jezeru , kde absolvujeme plavbu lodí  oblastí, ke které se váže putování a zázraky Ježíše Krista. Pokračování  do Capernaum, nazývaného „ Ježíšovo město „ ,  kde se usídlil Ježíš po opuštění Nazarethu  a kde si vybral své učedníky. Návštěva biblického  Nazarethu  Prohlídka staré části - bývalé vesničky-domova Marie a Josefa , kde kdysi vyrůstal Ježíš a dnes je z něj živé arabské město. Zde zvěstoval Marii archanděl Gabriel, že počne syna.  Dominantou města, ležícího na březích Genezaretského jezera ,zvaného též Galilejským mořem, je bazilika Zvěstování P.Marie s mohutnou kupolí a kostel  sv.Josefa . Ubytování a večeře v oblasti Galileje.
4.den :  Beit She´an  – Jericho – Jeruzalém
Snídaně.  Jízda   údolím Jordánu  se zastávkou ve měste Beit  She´an  s mnoha archeologickými vykopávkami z období římského a byzantského. Město je známé též jako Skythopolis.  Poté pokračování údolím Jordánu do nejníže položeného města světa , prastaréhoJericha s Horou Pokušení. Judskou pouští přejedeme  až do slavného Jeruzaléma , nejposvátnějšího místa pro 3 náboženství. Ubytování v Jeruzalémě nebo Betlémě, večeře .
5.den : Jeruzalém – Betlém
Snídaně. Prohlídka Jeruzaléma – posvátného města křesťanů, židů i muslimů . Uvidíme hlavní pamětihodnosti  úžasného města :  Olivetskou horu,spojenou s nanebevstoupením  Ježíše,  Getsemanskou zahradu- místo Jidášovy zrady  i posledního odpočinku Panny Marie s bazilikou Všech národů, po Via Dolorosa  / Křížová cesta / se 14 zastaveními  projdeme až k nejposvátnějšímu  místu křesťanů – Chrámu Božího hrobu na vrchu Golgota, odpoledne odjezd do Betléma , města,kde se narodil  král David a Ježíš Kristus, prohlídka Baziliky narození Ježíše a Baziliky sv.Kateřiny. Večeře a nocleh ve stejném hotelu. .
6. den : Jeruzalém
Snídaně. Návštěva Muzea holocaustu Yad Va Shem a zastávka  u  Knessetu – izraelského Parlamentu a symbolu země – sedmiramenného kříže . Projdeme židovskou čtvrtí  s nejvýznamnějším místem  judaismu – Zeď nářků, , do které vkládají mezi kameny na papírcích židovští věřící svá přání a modlitby. Dle aktuální situace uvidíme z vnějšku  Chrámovou horu se slavným Skalním dómem   a mešitou Al Aqsa,aj. Návrat na ubytování a večeři.
7. den: Massada – Mrtvé moře -  Eilat
Snídaně. Odjezd z Jeruzaléma přes Judskou poušť k Mrtvému moři . Pokračování k tajemné pevnosti Massada, tyčící se na vysokém skalním útesu / UNESCO /, kterou vybudoval Herodes Veliký – výjezd lanovkou .  Odjezd do letoviska  Eilat a cestou zastávka na odpočinek a neopakovatelné  koupání v tajemném Mrtvém moři, jehož hladina je 400 m pod úrovni moře a obsahuje 6x více soli než jsou běžné hodnoty pro jiná moře. Vstup na pláž splatný na místě v hotovosti.  Nocleh a večeře v Eilatu , letovisku u Rudého moře.
8.den : Eilat
Snídaně. Odpočinek v nejznámějším izraelském letovisku u Rudého moře.  Možnost účasti na fakult.programech : návštěva podmořské observatoře, plavba lodí k podmořským světům plných korálů a barevných ryb, koupání s delfíny,aj.  Večeře.V průběhu pobytu v Eilatu.
9.den : Eilat  – Tel Aviv
Snídaně .  Přejezd přes Negevskou poušť a kolem ojedinělého geologického útvaru Machtesh Ramon na  pobřeží  Středozemního moře. Cestou zastávka v Tel Avivu –  průjezd městem se stavbami ve funkcionalistickém stylu a zastávka v malebném přístavu Jaffa. Nocleh a večeře v Tel Avivu .  
10.den : odlet do Prahy resp. Vídně
Snídaně-dle času odletu může být formou balíčku. Brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy resp. Vídně.
 
Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha / resp.Vídeň za přípl.  /  vč.let. a bezp.tax * transfer letiště-hotel-letiště  * dopravu autokarem s klimatizací (dle počtu účastníků může být minibus s klimatizací) * 8 x nocleh v hotelích 3*superior a 4* (dle místní kategorizace) se snídaní  a 1x ubytování v kibucu  * 9 x večeři   *  vstupy do uvedených  památek, muzeí , parků  * výjezd lanovkou na Massadu * speciální místní průvodce po celé trase * průvodce PAN´EUROP po celé trase s překladem do češtiny * zákonné pojištění CK proti úpadku
 
Cena nezahrnuje:  
  • nápoje u obědů  a večeří  a konzumaci z hotelových minibarů
  • fakult.programy a výlety v Eilatu
  • vstup na pláž u Mrtvého moře ( splatné na místě )
 Povinné příplatky :
  • Povinné pojištění léčeb. výloh v zahraničí a storno : 10 dnů x 40, -= 400 Kč  + 532,- Kč (do 80.000 Kč ) - ( platí pro osoby 18-75 let )
  • Přípojištění Covid-19 : 250,- Kč  ( do 30.000 Kč )
  • Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 55,- EUR /os./pobyt - ( splatné na místě )
 
Fakultativní příplatky:
Ubytování v jednolůžkovém pokoji:  21.000,-  Kč  
 
Minimální počet účastníků:10 osob
 
Poznámka: 
Vzhledem k dlouhodobému plánování zájezdů předem a možnosti změny letových řádů ze strany let.společností  může dojít ke změně termínu odletu  v rozsahu +/- 3 dnů.