Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
GRUZIE - ekonomický tygr východu  Evropy. Za krásnými památkami, přírodou , slavnými víny a koupáním
u Černého moře v BATUMI,  zvaném „ Las Vegas Východu „  
 
Ubytování v komfortních hotelích 4 a 5 * s polopenzí + degustace
BESTSELLER  POSLEDNÍCH  LET  !!!
 
Termín : 9. 9. - 17. 9. 2023                            
Číslo zájezdu : GRU  0909
Cena: při min. 13 účastnících:   38. 950,- Kč  ve 1/2- lůžk. pokoji
          při min. 10 účastnících:   39. 950,- Kč  ve 1/2- lůžk. pokoji
 
Program :
1.den : Praha  -  Tbilisi
Odlet z Prahy v podvečer  s přestupem do Tbilisi – hl.města Gruzie .
2.den : Tbilisi
Brzy ráno přílet  do Tbilisi, transfer do hotelu v centru města , ubytování – early check-in v 4* hotelu v centru , odpočinek . Oběd . Prohlídka hl. města Gruzie, při které uvidíme hist.centrum, náměstí Svobody,  kostel Metechi, sirné lázně, pevnost Narikala .Vyjedeme lanovkou na svatou horu Mtacminda , odkud se nám naskytne nezapomenutelný pohled na Tbilisi. Návrat do hotelu na  nocleh .
3.den : Tbilisi - Tsinandali –Signagi – Bodbe - Šumské vinařství – degustace -  Telavi
Po snídani se vydáme do slavného gruzínského vinařského regionu Kakhetie, kde se seznámíme se slavnou gruzínskou vinařskou tradicí, kde vzniká až 500 variací těch nejlepších vín.  Cestou návštěva kláštera Bodbe s hrobkou sv.Niny, ochránkyně Gruzie  a krátká zastávka v královském městě Signagi , položeném na horské terase s úžasnými výhledy , s malebnými úzkými uličkami  a  obklopeném hradbami z 18.stol. V průběhu výletu oběd  a poté odjezd do  Tsinandali -  návštěva rezidence gruzínské knížecí rodiny Chavchavadze, jejíž člen  a zároveň známý gruzínský básník a mecenáš -  princ  Alexandr  zavedl v Gruzii  v 19.stol. výrobu vína  evropským způsobem. Prohlídka Šumského vinařství, ve kterém se seznámíme s tradiční kachetskou technologií výroby vína, navštívíme unikátní Muzeum pálenky a vína- degustace vín. Večeře.  Nocleh v designovém  5* hotelu v Telavi.  
4.den : Telavi – Gremi - vinařství Chareba – degustace – Tbilisi
Po snídani se nejdříve vydáme do Gremi , kde  si prohlédneme arch.komplex ze 16.stol.  Poté navštívíme vinné sklepy „ Chareba „ ,vytesané ve skalním tunelu, a absolvujeme degustaci zdejších výborných vín, vyráběných nejstaršími metodami. Oběd přímo ve vinařství . Odjezd do Tbilisi na nocleh v 4* hotelu v centru. 
5.den : Tbilisi  – Gori – Uplisciche – Batumi
Po snídani se vydáme na cestu do Batumi - nejznámějšího gruzínského letoviska u Černého moře, zvaného v posledních letech „ Las Vegas Východu „ . Cestou se zastavíme ve městě Gori – rodišti neslavně známého tyrana J.V.Stalina , kde navštívíme jeho muzeum.  Další zastávka bude v unikátním jeskynním městě Uplisciche, jež bylo od 6.st. př.n.l. do 1.st.n.l. hlavním náboženským a polit. centrem království Kartli. Je považováno za nejstarší město Gruzie a kvetl zde obchod s Orientem díky blízkosti slavné Hedvábné stezky. V době největšího rozkvětu zde žilo 20 tis. obyvatel a bylo zde až 700 skalních obydlí, z nichž se dodnes zachovalo asi 150. Po dobytí Tbilisi Araby se stalo sídlem křesťanských králů Kartli. Uvidíme bývalý hlavní pohanský chrám, pozůstatky divadla z 2.-3.st., tržiště, vězení a na nejvyšším místě komplexu se tyčí cihlová bazilika z 16.st. Pokračování do známého letoviska Batumi u Černého moře a cestou oběd. Po příjezdu ubytování v kvalitním 4* hotelu 400 m od  centra města, 150 m od pobřeží a 300 m od pláže.   
6.den : Batumi  = „ Las Vegas Východu „
Po snídani prohlídka letoviska Batumi , které prošlo v posledních letech raketově rychlým rozvojem, spojeným s nejmodernější výstavbou hotelové infrastruktury, kasín apod., pro které je zván „ Las Vegas Východu „ . Uvidíme náměstí Piazza, památník věnovaný bájným milencům Ali a Nino, lanovkou vyjedeme na vyhlídkovou plošinu s nádherným výhledem na město a navštívíme vyhledávanou Botanickou zahradu. Oběd. Odpoledne volno ke koupání a odpočinku. Nocleh ve stejném hotelu.
7.den : Batumi  = „ Las Vegas východu „
Snídaně. Volno ke koupání a odpočinku . Nocleh ve stejném hotelu.
8.den : Batumi – Mccheta – Jvari – Tbilisi
Snídaně. Odjezd do Tbilisi . Cestou navštívíme bývalé hlavní město Gruzie – Mccheta , zapsané na listinu svět. dědictví UNESCO,  kde uvidíme katedrálu Sveticchoveli a klášter Jvari ze 6.stol., tyčící se magicky  nad městem a soutokem řek. Cestou oběd. Pokračování na nocleh v Tbilisi.  
9.den : Tbilisi -  odlet do Prahy
Snídaně formou balíčku. Brzy ráno odlet do Prahy s přestupem. Přílet do Prahy odpoledne.
 
Cena zahrnuje :
*   leteckou dopravu Praha – Tbilisi – Praha s přestupem  vč. let. tax a poplatků  
*   přepravu klimatizovaným autobusem  nebo  minibusem dle programu  
*   8x ubytování  v hotelích kategorie 4 – 5  *(2-lůžkové pokoje ) –včetně včasného ubyt. po příletu do Tbilisi
*   8x polopenzi / snídaně - obědy resp. večeře  /   
*   veškeré vstupy dle programu
*   návštěvy vinařství a veškeré degustace dle programu
*   místního doprovodného průvodce po celé trase   
*   českého průvodce  po celé trase
*   zákonné pojištění CK proti úpadku
 
Povinné příplatky :
*   pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu : ( 9 x 40,- ) =  360 Kč + 530 Kč
*   spropitné pro místní průvodce a řidiče : 2+ 2 EUR /os./den
 
Fakultativní příplatky :                                                        
*  příplatek za 1.lůžkový pokoj : 6.300 ,- Kč
 
Min. počet účastníků : 10                                    
Pozn.: Cestovní doklady : pas, platný min 6 měsíců po návratu.