Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
ŠPANĚLSKO - VELKÝ OKRUH : MADRID, KASTILIE, ANDALUSIE a pobyt na COSTA DEL SOL   
Ubytování v kvalitních  3 a 4* hotelích !
 
Termín :    19. 9. - 29. 9. 2023                          
Ev. číslo :   ESP 1909
Cena:        při min. 14 osobách : 49.990 Kč   
                 při min .10 osobách : 54.990 Kč
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 10.října 2022
1.záloha : 5000 Kč do 20.10.22´
2.záloha :10.000  do 10.11.
3.záloha: do 50% ceny:do 5.12.22´
 
Program :
 
1. den : Praha – Madrid
Odlet z Prahy /resp. Vídně pro slovenské účastníky / do Madridu, transfer do hotelu , nocleh, večeře.
2. den : Madrid
Po snídani okružní jízda a pěší prohlídka centra Madridu, při níž uvidíme hlavní pamětihodnosti španělské metropole - např.náměstí Puerta del Sol, živoucí střed Madridu a jeho okolí plné úzkých uliček a náměstíček ,  reprezentativní třídu Gran Via, Plaza Mayor- renesanční čtvercové náměstí ,jež kdysi bývalo pupkem Madridu , Plaza de Oriente, památník Cervantese na Plaza de Espaňa , Královský palác, katedrálu, aj. Odpoledne : volno k indiv. fakultativním  prohlídkám – např. návštěva slavné obrazárny El Prado. Nocleh a večeře .
3. den : Madrid – Escorial  
Po snídani  výlet s návštěvou monumentálního  královského paláce El Escorial s bohatými uměleckými  sbírkami a mauzoleem španělských králů. Návrat do Madridu na nocleh ve stejném hotelu a večeři.
4. den : Madrid  -  Toledo – Córdoba
Po snídani odjezd  do Toleda – města známého svou tolerancí, kde žili po dlouhá staletí vedle sebe křesťané, Arabové i Židé. Uvidíme místa spjatá s působením slavného malíře El Greca, navštívíme gotickou katedrálu a kouzelné historické jádro města s řadou úzkých uliček se spoustou obchůdků a řemeslnických dílniček. Pokocháme se nádhernou vyhlídkou na město. Odpoledne odjezd do Córdoby na nocleh a večeři.
5. den : Córdoba – Sevilla
Po snídani pěší prohlídka malebného historického centra Córdoby, bývalého hlavního města arabského kalifátu, při níž navštívíme slavnou, původně maurskou mešitu, přeměněnou později na křesťanskou katedrálu,  maurský alcázar, synagogy, typické domy s nádherně květinami vyzdobenými patii, starověký římský most přes řeku Guadalquivir. Kolem poledne odjezd do Sevilly. Po příjezdu krátký foto-stop na Plaza de Espaňa s Palácem Espaňa  u Parku Maríe Luisy a u slavné věže Torre del Oro. Ubytování , večeře a nocleh.
6. den : Sevilla
Po snídani  pěší prohlídka kouzelného historického centra, při níž navštívíme  hlavní dominanty :  katedrálu / 3.největší v Evropě / se známou věží Giralda - výstup fakult., maurský alcázar zvaný Reales Alcazares – bývalý královský palác, malebnou židovskou čtvrť  Santa Cruz se spoustou obchůdků a hospůdek,aj. Odpoledne : volno k individuálním prohlídkám. Nocleh  a večeře ve stejném hotelu. Možnost fakultativní návštěvy představení slavného španělského flamenca.
7. den : Sevilla  - Algeciras -  Gibraltar – Costa del Sol
Po snídani odjezd k  pobřeží Costa del Sol , cestou  návštěva britské enklávy na španělském území - Gibraltaru / plocha 6 km 2 /. Prohlídka ministátu , projížďka minibusem se zastávkou na vyhlídce, z níž je za dobré viditelnosti vidět africké břehy , můžeme navštívit také jeskyni sv. Michala a obdivovat všudypřítomné opičky, možnost nákupů v centru města. Večer příjezd na ubytování na Costa del Sol , večeře.
8. den : Costa del Sol
Snídaně. Volný den k odpočinku s možností koupání či nákupů. Nocleh a večeře ve stejném hotelu.
9. den : Costa del Sol - Granada
Po snídani celodenní výlet  do Granady – poslední bašty Maurů v Evropě , položené na úpatí  Sierry Nevady. Návštěva úchvatného maurského paláce Alhambra , kde budeme obdivovat nádhernou filigránskou štukovou výzdobu objektů a kouzelné zahrady El Generalife  s řadou jezírek, fontán a okrasných bazénků, obklopených spoustou zeleně a květin. Pokračovat budeme pěší prohlídkou hist. centra Granady , při níž navštívíme  majestátní katedrálu a fakultativně  Královskou kapli s hrobkou Katolických králů Isabely Kastilské a Luise Aragonského , sjednotitelů Španělska , dále  uvidíme památník K.Kolumba, připomínající jeho přijetí královnou Isabelou Kastilskou , při němž jí předložil své plány na nalezení nové cesty do Indie a žádal o finanční podporu. Prohlídku zakončíme v centru s typickými úzkými uličkami, kde si přijdou na své milovníci nakupování v četných elegantních  obchůdcích, buticích, apod . Večer návrat na nocleh a večeři na Costa del Sol.
10. den : Costa del Sol – Málaga
Snídaně. Výlet do hlavního města provincie  Málagy  ,krásného historického a zároveň moderního města. Při prohlídce  uvidíme z vyhlídky středověkou pevnost Gibralfaro , tyčící se nad městem, hradby bývalé pevnosti Alcazaba, zbytky  římského  amfiteátru. Při pěší prohlídce hist. centra navštívíme katedrálu, náměstí Plaza de la Constitución, v četných hospůdkách můžete ochutnat slavné víno Málaga a typické španělské „tapas“.  Odpoledne : nocleh a večeři ve stejném hotelu.
11. den :  Costa del Sol – Praha
Snídaně. Volno.  Transfer na letiště v Málaze, odlet do Prahy resp. Vídně .
Respektive dle let.řádů pobyt na Costa del Sol a odlet 12.den 
 
Cena zahrnuje :
*leteckou dopravu Praha-Madrid a Málaga-Praha, resp. Vídeň pro slovenské účastníky * 10x  ubytování  
  v kvalitních  3 a 4* hotelích se snídaní  * 10 x večeři *  dopravu luxusním minibusem s klimatizací po celé  
  trase *  program a vstupy dle popisu výše * služby odborných místních průvodců * služby česky mluvícího  
  průvodce *   zákonné pojištění  CK proti úpadku
 
Cena nezahrnuje :
  • jiné fakult. vstupy a výlety
  • nápoje u jídel kromě snídaní
  • konzumaci z minibarů v hotelích
 Povinné příplatky :
  • povinné pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno : 11 x 40 = 440 + 532,- Kč ( do 80.000 Kč )
  • připojištění Covid-19 : 250,- Kč  ( do 30.000 Kč )
  • spropitné pro místní průvodce a řidiče : 2 + 2 EUR / den  = 45,- EUR
Fakult.příplatky :
  • příplatek za ubytování v 1-lůžkovém pokoji : 9.100,- Kč
Pozn. :
Vzhledem k dlouhodobému plánování zájezdů i déle než rok předem může v důsledku změn letových řádů dojít k posunu termínu v rozmezí +/- 3 dny.