Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
Plavba luxusní  lodí MSC Euribia *****+
Využijte jedinečné šance jet mezi prvními nejluxusnější a nejnovější lodí flotily MSC, jež bude spuštěna na moře v červnu 2023
Trasa : Kodaň – Geiranger - Flaam - Stavanger - Kiel - Kodaň , Letecky do Kodaně s noclehem  + v ceně veškeré výlety
„ Panenská příroda, krásná panoramata hor , kouzelné fjordy, ledovce, astronom. fenomén „ Bílé noci „  
 
Termín :        17. 6. - 25. 6. 2023     Jen 5 pracovních dnů !!!     
Č. zájezdu:    NOR 1706
Ceny :
dospělý : 39.990,- Kč  /při min. počtu 15 osob / + výlety a služby PAN´EUROP:   5.900,- Kč
               41.990,- Kč / při min. počtu 10 osob / + výlety a služby PAN´EUROP:    6.900,- Kč                                      
 
Uzávěrka přihlášek : 25.září 2022 !!
 
1.záloha: 5000,-Kč do 5.10.2022
2.zál. : 15.000,-Kč do 5.11.2022
doplatek : 40 dnů před odj.
 
Program :
 
1.den : Odlet  z ČR do Kodaně , prohlídka města  
Ráno odlet z Prahy do Kodaně, transfer do centra  a pěší  prohlídka hl. pamětihodností města s průvodcem PAN´EUROP , při které uvidíte historické centrum s královským  zámkem, malebný přístav Nyhavn obklopený řadou typických restaurací, rušnou pěší zónu Stroget, slavný zábavní park Tivoli, aj. Nocleh v centru města.
2.den : Kodaň – transfer do přístavu, nalodění, vyplutí v 17.00 hod.
Po snídani  transfer do přístavu - cestou krátká zastávka u ikony Kodaně – sochy Malé mořské víly  a  nedaleké historické pevnosti Kastellet  ze 17.stol. Odbavení a nástup na loď, ubytování, prohlídka lodi s průvodcem a osobní volno. Účast na povinném bezpečnostním cvičení před vyplutím. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. Večeře.  Večer možnost návštěvy lodního divadla nebo jiné kult.vyžití.
3.den : Plavba na moři
Postupně proplouváme kolem Dánska na sever směr Norsko. Účastníci plavby se mohou na lodi zúčastnit  kulturního a sportovního  programu a vyžití. V průběhu dne plná penze.
4.den : Hellesylt /  Geiranger / Norsko / - výlet na plošiny fjordů / 8.00-19.00 hod. /
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu „ Bílých nocí „ den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách , kdy budeme proplouvat fjordy, můžeme z lodi fotografovat nádherné přírodní scenérie. Ráno na chvíli technická zastávka v Hellesyltu, dále budeme pokračovat do Geirangeru kolem světoznámých vodopádů , jejichž tříšť orosí i naši loď.  Po zakotvení ve fjordu se tendrem  přepravíme na pevninu a využijeme čas na příjemné procházky kolem tohoto fjordu. Podnikneme výlet vyhlídkovým autobusem na plošiny fjordů a nejvyšší horu této oblasti Mount Dalsnibba ( 1500 m ) .Cestou budou 2 foto-stopy, při nichž  se budeme kochat pohledy na úžasné přírodní scenérie - proslulý Geiranger Fjord, táhnoucí se v 80 m hlubokém kaňonu a  jež je zapsán na listině světového dědictví  UNESCO, malebnou vesničku Geiranger obklopenou horami, po většinu roku pokrytými ledem,  kouzelná modrá ledovcová jezera, aj. /výlet v ceně /.  Návrat na loď .
5.den : Alesund  / Norsko / - panoramatický výlet Alesund a vyhlídka Aksia  / 7.00-17.00 hod. /
Město Alesund bylo z velké většiny srovnáno se zemí zničujícím požárem v r.1904, avšak vstalo jako bájný Fénix z popela a bylo přestavěno ve stylu Art Nouveau. Autobusem se vydáme na výlet, při kterém si vychutnáme pohledy na tuto nádhernou architekturu, projedeme předměstí s krásnými vilami až k vyhlídkovému místu Aksia, odkud se pokocháme úžasnými výhledy na oceán a řadu ostrůvků, obklopujících Alesund, fjord Borgund a věčným sněhem pokryté vrcholy hor. /  výlet v ceně /  Návrat na loď .
6.den : Flaam / Norsko /  - výlet vláčkem do Myrdalu / 7.00 – 17.00 hod. /
Po zakotvení na moři se tendrem přepravíme na pobřeží do vesničky  Flaam, která  je známá především nejstrmější železnicí, vedoucí z Flaamu do Myrdalu, položeného ve výšce 866 m n.m. Tato panoramatická jízda, trvající 1,5 hod. , na niž se vydáme,  vás okouzlí nádhernou norskou přírodou, horami pokrytými ledovci, vodopády, skalami, místní faunou a flórou.  Zastávka přímo pod 93 m vysokým vodopádem je jedinečným zážitkem. Po návratu se můžete projít a  koupit suvenýry v malebném Flaamu. /výlet v ceně /. Návrat na loď. 
7.den : Plavba na moři
Při celodenní plavbě na moři se můžete zúčastnit bohatého kulturního a sportovního vyžití na lodi. V průběhu dne plná penze.
8.den : Kiel / Německo / - 9.00 – 18.00  hod.
Ráno připlutí do Kielu a během dne  účast na výletu, při kterém si prohlédneme toto nádherné přímořské město, metropoli státu Schleswig-Holstein, jež se mj. proslavilo jako evropské centrum plachtařského sportu s řadou evropských a světových soutěží tohoto sportu. Při výletu uvidíme také okolí Kielu s Schilksee s unikátní architekturou a řadou malebných plachetnic. Výlet nás zavede do hist.centra města s radnicí z poč.20.stol., k majestátnímu Kielskému fjordu, zátoce Baltského moře a impozantnímu Kielskému kanálu, který spojuje Severní a Baltské moře a patří k nejfrekventovanějším uměle vytvořeným mořským cestám./ výlet v ceně / Po návratu do přístavu volno. V průběhu dne plná penze na lodi.
9.den :  připlutí do Kodaně v 7.00 hod., odlet   do ČR
Ráno v 7.00 hod. připlutí do Kodaně, vylodění. V průběhu transferu na letiště . Přílet do Prahy.
 
Cena zahrnuje :
 
*ubytování ve 2-lůžkové vnitřní kajutě s přísluš.,TV, trezorem, minibar a WIFI za popl. * dopravu letecky Praha-Kodaň a zpět  *1x nocleh v Kodani –hotel 3* v centru se snídaní * přístavní poplatky * portýrské služby při nalodění a vylodění  *každodenní úklid kajuty, výměna ručníků* plnou penzi ( snídaně, obědy, svačinky, večeře ) ( kromě snídaní nejsou u stravy zahrnuty nápoje ) * 2x během plavby galavečer * každodenní zábavné estrádní programy v divadle a animační večery pro děti a dospělé * každodenní živá hudba v několika barech, diskotéky, hry, soutěže * dětský a junior klub * fitness centrum, bazény, vířivky, další sport. aktivity * českého průvodce PAN´EUROP na palubě lodi, který je klientům nápomocen nejen na lodi, ale i při výletech a v přístavech *pojištění CK proti úpadku *prohlídku  Kodaně  a  výlety 4. , 5., 6.  a 8.den s českým průvodcem *  
 
Cena nezahrnuje :
 • nadstandardní služby na lodi ( kadeřnictví, masáže, saunu, kosmetiku, apod. )
 • další výlety nejmenované v itineráři a pořádané lodní společností
Povinné příplatky :
 • servisní taxu lodní společnosti 10 EUR/os./noc = dospělý a 5 EUR /os./den pro juniory ve věku 12-18 let 
 • ( splatné na místě stažením z povinného depositu )
 •  pojištění zdravotních výloh v zahraničí a storna ( 9 dnů x 40 = 360 Kč ) + 532,- Kč  / limit do 80.000 Kč /
 •  připojištění Covid-19 : 250,- Kč   / limit do 30.000 Kč /
Fakult.příplatky :
 • příplatek za venkovní kajutu 1/2  s oknem :   4.500,- Kč/os.    
 • příplatek za kajutu 1/2 s balkonem :  11.000,-  Kč/os.        
 • příplatek za 1-lůžk.kajutu s oknem : 23.300 Kč
 • příplatek za 1/1-lůžkovou vnitřní kajutu : 18.900 Kč
 • příplatek za 1-lůžkovou kajutu s balkonem: 29.800 Kč
Min. počet účastníků :   10 os.              
 
Pozn. : Zájezd pořádán ve spolupráci s CK ESO Travel
 
Popis lodi MSC EURIBIA  *****+  : na vodu bude spuštěna v červnu r. 2023
 
Nejluxusnější , největší a nejnovější loď flotily lodní společnosti MSC
Stala se symbolem pro kombinaci dokonalé technologie, designu a komfortu. Euribia je největší evropskou výletní lodí a v pořadí třetí lodí nejluxusnější třídy Meraviglia Plus.  Velkoformátová malba Save The Sea na trupu má symbolizovat trvalý závazek společnosti k ochraně životního prostředí. Je to ekologicky nejvyspělejší loď MSC.  Určitě Vás nadchne rozsáhlá vnitřní promenáda-galerie, zabírající 2 patra v atriu s řadou barů, restaurací , butiků, obchůdků. Raritou promenády je úžasný strop, tvořený spektakulární kopulí s displeyem LED , jež zobrazuje oblohu nebo jsou na ní promítána různá vizuální show.
 
Technické parametry lodi :
 • Počet pasažérů :                     6.334  osob
 • Posádka :                              1.400  osob
 • Počet palub :                         19 / z toho 14 pro cestující, zbytek provozní /
 • Počet kajut :                          2.444
 • Délka/šířka/výška :                331 m / 43 m / 65 m
 • Rychlost :                              22   uzlů
 • Výtlak :                                 181.541 t
 
Vybavení lodi a aktivity :
Všemožné kulturní a sportovní vyžití nabízí rozsáhlý zábavní park . Pro milovníky vody nabízí vyžití  jeden z největších lodních aquaparků na světě ( Coral Reef Aquapark ) s 5 bazény s kapacitou 1000 osob v 1 momentu a 3 skluzavkami. Pro milovníky kultury je k dispozici divadlo s kapacitou pro 945 osob.
 
Dále k dispozici :
 • * Minigolf * tenis* joggingová dráha * jóga* gymnastika * aerobic *hřiště na basketbal, fotbal, volejbal* simulátor F1
 • * Vnitřní a vnější sektor pro děti a juniory – Teen Club, Young Club, Junior Club Lego, Mini Club Lego, Baby Club
 • * Kosmetický salón
 • * kadeřnictví
 • * Obchodní galerie : obchody a butiky se šperky, hodinkami, parfémy, móda, Food Market   
 • * Sauny * turecké lázně *aromaterapie * relaxcentrum * fitnesscentrum * bazény, vířivky
 • * Restaurace: 5 hlavních restaurací + 5 specializovaných tématických
 • * 21 barů , z toho 5 venkovních a 16 vnitřních
 • * Casino  
 • * kino
 • * diskotéka