Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.

Puškino /Carské Selo / Petrodvorce - „ Pokladnice perel ruské architektury a umění „
Bývalá „zaprášená„ bašta komunismu se změnila spolu se svým okolím v nádhernou pokladnici architektury a umění , jejíž fantasticky zrekonstruované památky a muzea přitahují miliony žasnoucích turistů a návštěvníků z celého světa.

Termín:         23. 7. - 28. 7. 2022
Číslo záj. :     RUS 2307
Cena :            33. 990,- Kč ( při min. 10 osobách )

Program:

l.den : Praha - Petrohrad
Odlet z Prahy do Petrohradu. Dle času příletu do Petrohradu krátká procházka centrem Petrohradu „ Benátek severu „ s průvodcem, při níž uvidíme hlavní obchodní třídu města - Něvský prospekt, Palácové náměstí se Zimním palácem s objekty dnešní obrazárny Ermitáž, budovu Admirality a katedrálu sv. Izáka. Poté odjezd do hotelu na ubytování .
2.den : Puškino / Carské Selo /
Snídaně. Výlet do Puškina (Carského Sela). Puškino – Carské Selo, kdysi rezidence ruských carů, je překrásným architektonickým památníkem, v jehož třech parcích na ploše 600 ha se nachází řada palácových budov, pavilonů a soch, navržených benátskými umělci. Ústřední budovou areálu je Kateřinský palác se sbírkami dekorativních předmětů, nábytku, ruského a západoevropského malířství a sochařství a s unikátní obnovenou Jantarovou komnatou. V průběhu výletu je zajištěn oběd. Nocleh v Petrohradu. Večer fakultativně možnost návštěvy opery nebo baletu ve slavném Marijinském nebo Michajlovském divadle.
3.den : Petrohrad
Po snídani okružní projížďka městem na nesčíslněkrát v románech ruských klasiků popisovaný Něvský prospekt, hlavní třídu , lemovanou paláci a chrámy, ke katedrále sv. Izáka ( vstup ),
Kazaňskému chrámu (vstup) , dále pojedeme na Vasiljevský ostrov a na Zaječí ostrov do pevnosti sv. Petra a Pavla, kde jsou v katedrále sv. Petra hrobky ruských carů počínaje Petrem Velikým a konče carem Mikulášem II. a jeho rodinou, které vyvraždili bolševici v r.1918. Odpoledne volno k indiv. prohlídkám . Nocleh ve stejném hotelu.
4.den : Petrohrad 
Snídaně. Odpoledne návštěva Ermitáže, největší umělecké galerie na světě s téměř 3 mil. exponátů. V Ermitáži, umístěné v Zimním paláci , rezidenci ruských carů , jsou mj. obrazy Raffaela, Tiziana, Leonarda da Vincci, Rembrandta, Rubense, impresionistů a mnoha dalších. Nocleh ve stejném hotelu.
5.den : Petrodvorce
Po snídani odjezd na návštěvu Petrodvorce (Peterhof), unikátně obnoveného paláce a palácových zahrad, zničených za II.světové války. Petrodvorec, „klenot ruské architektury“, byl letním sídlem ruských carů, proslul jako místo paláců, parků a fontán díky zahradním architektům, kteří vyzdobili parkové prostory 150 fontánami a 4 monumentálními fontánovými kaskádami. V průběhu výletu zajištěn oběd. Návrat do hotelu, nocleh. V noci fakult. výlet autobusem a lodí : „Zvedání mostů na Něvě“.
6.den : Petrohrad – odlet do Prahy
Snídaně volno pro nákupy, kolem poledne transfer na letiště, přílet do Prahy v podvečer.

Cena zahrnuje :
– leteckou přepravu Praha – Petrohrad – Praha
– letištní, bezpečnostní a palivové taxy
– 5 x nocleh se snídaní v hotelu 3*+ /2-lůžk.pokoje /
– 2 x oběd ( v Puškinu a Petrodvorci )
– přepravu klimatizovaným autobusem dle programu
– vstupy do všech uvedených objektů a lokalit dle programu
– českého průvodce PAN´EUROP a ruské odborné průvodce
– zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK

Povinné příplatky:
- poplatek za vízum 3.000,- Kč/osobu Pozn. V případě , že bude opět zavedena možnost zajištění elektronického víza za nižší poplatek, budeme Vám nápomocni .
- spropitné pro místní průvodce a řidiče : 12 EURO / splatné na místě /
- pojištění léčeb. výloh a storna zájezdu + připojištění Covid : 6 dní x 135,- Kč = 810,- Kč

Fakult.příplatky :
- ubytování v 1-lůžkovém pokoji : 6.500,- Kč
- večeře /3x / : 1.200,- Kč
- noční lodní výlet „ Zvedání mostů na Něvě “ : 1.250,- Kč

Min. počet účastníků : 10

Pozn. 1/ Cestovní doklady a vízum :
Cest. pas musí být platný ještě min. 6 měsíců po návratu. Vstupní vízum zajišťuje pro občany ČR a SR naše CK – vyřízení trvá 30 dnů a nutno předložit cest. pas s min.2 volnými stranami pro vízum , 1 barevnou fotografii pasového formátu a vyplněný vízový dotazník. Pas s vízem Vám bude předán průvodcem v den odletu na letišti. CK nenese zodpovědnost za neudělení víza.
2/ V souvislosti s dlouhodobým plánováním tohoto druhu poznávacích cest i více než 1 rok předem může dojít v návaznosti na možné změny let. řádů let. společností ( závazné let. řády jsou plánovány pouze na 6 měsíců předem ) k posunu odletu v rozsahu +/- 3 dnů.