Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
KAZACHSTÁN a KYRGYZSTÁN
„ Úžasné přírodní krásy Střední Asie – velehory Ťan-Šan, kazašský „Grand Canyon“ - Čaryn, kouzelné horské scenérie, jezera, stepi, pouště, duny, svět pastevců a jurt, rušné orientální bazary, jezero Issyk-kul = „ Kyrgyzské moře „
/ 11 dnů / 9 nocí /
 

Termín:                1. 9. - 11. 9. 2022
Číslo zájezdu :     KAZ 0109
Cena:                    při min. 10 os. = 56.900,- Kč

Program:


1. den: Praha - Almaty
Odlet z Prahy / resp. Vídně pro slovenské účastníky / do Almaty s přestupem .
2.den : Almaty
Ráno přílet a transfer do hotelu, brzké ubytování, odpočinek. Oběd. Odpoledne: prohlídka bývalého hl. města Kazachstánu, ležícího na úpatí majestátního Ťan Šanu = „ Nebeských hor „ se zasněženými vrcholky, při které uvidíme Zelený bazar, ortodoxní katedrálu, náměstí Republiky, nejvýše položený rychlobruslařský stadion světa Medeo /1700 m / , největší vysokohorský lyžařský resort Šymbulak s dechberoucími výhledy na okolní horské velikány s výškou přes 3000 m n.m., výjezd na vyhlídku Kok Tobe ve výšce 1100 m s panoramatickým výhledem na město aj. Večeře a nocleh.
3.den : Almaty – Velké Almatinské jezero
Po snídani výlet ke kouzelnému Velkému Almatinskému jezeru s neuvěřitelně tyrkysově zbarvenou vodou , položenému ve výšce 2511 m n.m. v údolí, obklopeném horskými štíty. Nejvyšším z nich je vrchol Big Almaty s výškou 3.681 m, jež je za jasného počasí viditelný až z centra Almaty. Oběd. Návštěva „ Orlího centra „ ,které se specializuje na odchov 7 druhů těchto vzácných a ohrožených dravců . Uvidíme zde i 3 druhy supů. Možnost zakoupit fakultativně vstup na „ orlí show „ . Návrat do Almaty na večeři a nocleh.
4.den : Almaty 
Oběd v místní restauraci.
Odpoledne – indiv. volno, možnost návštěvy 140 let starého Zeleného bazaru s nepřeberným množstvím typických produktů a výrobků – zeleniny a ovoce – zejména typických místních jablek Aport, jež jsou symbolem Almaty, tradiční kumys a sušené koňské maso, sušené plody, aj. Večeře v místní restauraci a nocleh.
5. den : Almaty – kaňon Čaryn - vesnice Saty
Snídaně. Po snídani odjezd k monumentálnímu kaňonu Čaryn, který je nazýván kazašským „ Grand Canyonem „ . Táhne se podél stejnojmenné řeky v délce 154 km a tyčí se nad ním až 3000 m vysoké skalní útvary . Atraktivní je tzv. „ Údolí zámků „ s délkou 2 km a šířkou 20-80 m. Vyskytuje se zde 1500 druhů rostlin , z nichž 17 je zaneseno v Červené knize ohrožených druhů. V průběhu výletu oběd a poté se budeme opět kochat nádhernými výhledy na scénickou krajinu. Oběd formou picnik-boxů . Odjezd na ubytování ve vesnici Saty v hostinském domě., večeře.
6.den : kaňon Kolsay - Karakol
Snídaně.Odjezd do národního parku Kolsay Lakes se 3 jezery, jež tvoří jedny z nejkrásnějších kazašských přírodních scenérií. Jezera jsou nazývána „ modrým náhrdelníkem „ severního Ťan-Šanu a rozkládají se v pitoreskní soutěsce za sebou ve výškách 1800, 2250 a 2700 m. Dosahují hloubky až 80 m. Cestou oběd. Přejezd kyrgyzských hranic na přechodu Kegen,přestup do kyrgyzského autobusu. Oběd formou balíčku. Večeře a nocleh ve městě Karakol.
7. den: Karakol - Djety-Oguz – Karakol
Po snídani výlet k červeným pískovcovým skalním útvarům Sedm býků, které patří k nejfotografovanějším krásám Kyrgyzstánu. Oběd u místních obyvatel v jurtě. Odpoledne návrat do Karakolu a prohlídka města, zvaného dříve za sovětského období Przevalsk podle polsko - ruského cestovatele a geografa , který zde zemřel při přípravě expedice do Tibetu. Při prohlídce uvidíme ortodoxní kostel svaté Trojice, mešitu Dungan, památník Przevalského , Historické muzeum. Večeře a nocleh.
8. den : Karakol – Cholpon Ata – Issyk-Kul
Po snídani odjezd k malebné soutěsce Gregorjevka, pokračování přes město Cholpon Ata k jezeru .Isyk Kul. Oběd cestou formou pikniku. Odpoledne příjezd na pobřeží jezera Issyk-Kul, jež bylo s okolním Ťan Šanem zapsáno r. 2001 na seznam přírodních rezervací UNESCO. Je 2.největším vysokohorským jezerem po slavné Titicace s délkou 178 km a šířkou 60km , hloubku má 278-703 m. Dle časových možností a počasí možnost fakultativní projížďky lodí po jezeře. Nocleh a večeře v hotelu u jezera.
9. den: Isyk-Kul – Cholpon - Ata - Burana Tower - Biškek
Po snídani odjezd do hl.města Kyrgyzstánu – Biškeku. Cestou prohlídka Muzea s unikátními prastarými petroglyfy, pocházejícími údajně z období r.500 př.n.l. a zobrazujícími výjevy z běžného života, lovů a válek. Zastávka u věže Burana z 10.-11.stol. n.l. ,vysoké původně 45 m /dnes se dochovalo pouze 25 m , poněvadž zbytek byl zničen častými zemětřeseními /, která byla součástí starověkého města Balasagun , z něhož se dochovaly pouze ruiny. Uvidíme také pohřebiště tureckých nomádů z 6.-10.stol. s unikátní náhrobní kameny . Cestou oběd v místní rodině. Večer příjezd na nocleh a večeři v hotelu v Biškeku.
10.den : Biškek - Ala Archa
Po snídani výlet do národního parku Ala Archa v horách, cca. 50 km od Biškeku. Jedná se o podhůří Ťan Šanu , vysokého téměř 5000 m. Budeme obdivovat krásné horské scenérie s lesy, řekami, vodopády a ledovci. Oběd buď formou balíčku při výletu nebo po návratu v Biškeku,. Odpoledne : prohlídka města, při které uvidíme náměstí Ala-Too se sochou kyrgyzského nár.hrdiny Manase Velikého , tzv.Bílý dům – sídlo vlády, parlamentu a prezidenta, náměstí Old Square, bazar Osh,aj. Večer možnost indiv. shlédnutí hudební show u fontán na náměstí. Večeře a nocleh .
11. den: Biškek – odlet do Prahy resp.Vídně
Snídaně,brzy ráno transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy, resp. Vídně. Přílet večer.

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu Praha – Almaty / Biškek – Praha / resp. Vídeň za příplatek / s přestupem vč. let. a bezp. tax * transfery letiště-hotel-letiště * dopravu autokarem s klimatizací (dle počtu účastníků může být minibus s klimatizací) * 8 x nocleh v hotelích 4* (dle místní kategorizace) *1x ubytování v hostinském domě se společ. příslušenstvím * brzké ubytování po příletu do Almaty * 9x plná penze –dle programu může být oběd formou balíčku * vstupy do uvedených parků, objektů a muzeí * speciální místní průvodce po celé trase * průvodce PAN´EUROP po celé trase s překladem do češtiny * zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

* nápoje u obědů a večeří
* konzumaci z hotelových minibarů

Povinné příplatky :

• Povinné pojištění léčeb. výloh v zahr. a storno ( do 100.000 Kč ) + připojištění Covid :11 dnů x 190= 2090 Kč
( pro osoby do 75 let )
• Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 45,- EUR - ( splatné na místě )

Fakultativní příplatky:

Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 9.000,- Kč

Minimální počet účastníků: 10 osob

Pozn. :
Vzhledem k dlouhodobému plánování zájezdů i rok předem a možným změnám letových řádů ze strany leteckých společností
může dojít ke změně termínu odjezdu v rozsahu +/- 3 dnů.