Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
UZBEKISTÁN.  Perly na Hedvábné stezce
Taškent - Urgenč – Chiva – Buchara - Samarkand
Fascinující , velkolepé a dech beroucí stavby nejlepších perských architektů jako z  „ Pohádky tisíce a jedné noci “ a vysoká kvalita a špičková úroveň služeb a hotelů.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁJEZD a BESTSELLER  POSLEDNÍCH  8 LET !
 
KVALITNÍ 3 - 4* HOTELY,  PLNÁ PENZE !!!
 
Termín :               2. 10. - 10. 10. 2021                                             
Cena     :              52.990, - Kč                               
Číslo zájezdu :    UZB 0210
                 
Program :
 
1.den : Praha - Taškent
Odlet z Prahy dopoledne s přestupem v Evropě. V noci přílet do Taškentu, transfer do hotelu, nocleh.
2.den : Taškent
Snídaně . Prohlídka města, při které uvidíme budovy vlády a senátu, divadlo opery a baletu Navoi,jež nese jméno japonského válečného zajatce, který v r.1940 divadlo navrhl a stavba byla dokončena v r.1947, náměstí Mustakillik s památníkem obětí 2.sv.války, památník obětem zemětřesení z r.1967, po kterém bylo město prakticky zcela nově rekonstruováno, Mauzoleum Kaffal Šošiho, památník Amira Timura,budeme si moci nakoupit na bazaru Chorsu a projedeme se metrem. V průběhu prohlídky města bude podáván oběd. Návrat do hotelu . Večeře v místní restauraci . Nocleh.
3.den : Taškent –Urgenč – Chiva
Po brzké snídani transfer na letiště a odlet do Urgenče. Transfer do Chivy a celodenní prohlídka pouštního města ,jehož historické centrum s mešitami, minarety, středověkými paláci je zapsáno na seznam památek UNESCO. Budeme obdivovat vnitřní město Ičan-Kala, mešitu Djuma , podpíranou 212 dřevěnými sloupy, mauzoleum Seyid Alaudina ,zdobené úžasnou barevnou majolikou, pevnost Kunya Ark ,která sloužila jako rozsáhlý chánův palác s administrativními budovami, soudem, mešitami, mauzoleum Pahlavana Mahmúda a minaret mešity Islam Chodža s výhledem na okolní poušť Karakum. Oběd v místní restauraci. Večeře a poté folklórní představení. Návrat do hotelu, nocleh.
4.den: Chiva – Buchara
Po snídani odjezd klimatizovaným Busem přes poušť Karakum do Buchary , cestou oběd . Pozdě odpoledne příjezd do Buchary, ubytování a 1.část prohlídky Buchary - komplex středověkých bazarů Toki a Labi Haus-centrum starého města. Večeře v místní restauraci. Návrat do hotelu , nocleh.
5.den : Buchara
Po snídani pokračování prohlídky města Buchary – nejvýznamnějšího kulturního a náboženského centra Střední Asie s mnoha architektonickými skvosty , které je rodištěm proslulého vědce a filosofa Aviceny. Město bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme ve starém městě symbol vznešenosti a moci , sídlo bucharských emírů - pevnost Ark z 6.-10.stol., která byla ve středověku celým městem s emírovými domy a domy jeho žen, mešitami, mnoha náměstími, státními institucemi, obchody, vězením a speciálním náměstím určeným pro popravy hříšníků. Dále uvidíme údajně nejkrásnější mešitu ve městě Bolo Khauz z r.1712, mauzoleum Ismaila Samanidiho z 9.-10.stol., které je mistrovským architektonickým dílem , na jehož výstavbu bylo poprvé ve střední Asii použito pálených cihel, s jejichž pomocí byly vytvořeny neopakovatelné geometrické obrazce. Uvidíme Poikalon / 6.-9.stol / - architektonický komplex v centru staré Buchary, jehož součástí je mešita Masjidi Kalon , medresa Miri Arab,která dodnes slouží jako škola koránu , a tehdejší nejvyšší minaret Orientu o výšce 46 m. Dále uvidíme centrum starého města s medresou Kukeldash z 16.st., medresu Nadira Devanbegiho, Magoki Attori – bývalou 4-pilířovou mešitu z r.937, která byla téměř celá zničena při obrovském požáru města a ve 12.stol. znovu vystavěna , přičemž jižní portál připomíná původní stavbu. Navštívíme také středověké bazary,které se specializovaly vždy na některý druh zboží – např.Tok-i-Zargaroz  z r.1570, kde se prodávaly šperky, Tok-i-Tilpak Furushon, kde se soustředili kloboučníci, Tok-i-Sarrafon, který byl peněžní burzou, Tim Abdullakhan z r.1577- jedna z nejelegantnějších obchodních hal Buchary, kde se prodávalo drahé hedvábí a vlna. Během prohlídky bude podáván oběd v místní restauraci a odpočineme si při ochutnávce čaje v typické čajovně . Poté volno k indiv. procházkám a nákupům. Večeře a nocleh v hotelu.
6.den : Buchara – Samarkand
Snídaně, dopoledne volno a oběd v místní restauraci. Transfer na nádraží a odjezd komfortním vlakem do Samarkandu. Po příjezdu 1.část prohlídky města , při níž navštívíme krásně zrekonstruované mauzoleum Gur Emir s nádhernou tyrkysovou kupolí. Transfer do hotelu, ubytování, večeře v místní restauraci.
7.den : Samarkand
Po snídani celodenní pokračování prohlídky Samarkandu, , města na Hedvábné stezce , které si dodnes zachovalo kouzlo a magii středoasijské metropole s rušnými bazary a mnoha historickými budovami, kdysi sídlo Tamerlána a jeho vnuka Ulugbeka, při níž uvidíme : slavné náměstí Registan z 15.-17.stol.,kde se nacházelo oficiální centrum Tamerlánovy říše s mnoha medresami – např. Ulugbekova medresa, medresa Sher Dor a Tillya Kari . Dále uvidíme mešitu Bibi Khanum ze 14.stol.- grandiózní stavbu s hlavním portálem vysokým 40 m , která byla postavena za pouhých 5 let, Ulugbekovu observatoř z 15.stol. – 1.observatoř v Orientu s 30 metrovým sextantem, kterou nechal postavit sám Ulugbek za účelem sestavení exaktního astronom. katalogu, navštívíme Afrosiab – archeologické naleziště a muzeum starověké Marakandy / pozdějšího Samarkandu / s exponáty z různých období historie včetně prastarých nástěnných maleb. Navštívíme bazar Siab – jeden z největších, moderních, orientálních bazarů v Samarkandu . Dále navštívíme komplex více než 20 unikátních mauzoleí a 44 hrobek Shakhi-Zinda, jež je obrovskou nekropolí z 11.-15.stol. Byl zde údajně pohřben popel bratrance proroka Kusama ibn Abbase. V průběhu dne bude podáván oběd. Typická večeře v tzv.Národním domě- u uzbecké rodiny s místními specialitami. Nocleh.
8.den : Samarkand – Taškent
Snídaně. Volný čas.. Oběd , transfer na nádraží a odjezd komfortním vlakem do Taškentu . Transfer do hotelu ,ubytování, večeře, nocleh .
9.den : Taškent – Praha
Transfer na letiště, brzy ráno odlet , přílet do Prahy.

Cena zahrnuje :
* leteckou dopravu Praha-Taškent –Praha s přestupem vč. let. tax a poplatků
*vnitrostátní leteckou přepravu Taškent - Urgenč vč. let. tax a poplatků
*přepravu klimatizovaným autobusem nebo minibusem po trase
*železniční přepravu rychlostním vlakem na trase Buchara-Samarkand a Samarkand-Taškent * 8 x nocleh
v hotelích kategorie 3+ a 4*
* plnou penzi / bez nápojů /- tj. snídaně, obědy, večeře
* veškeré vstupy dle programu
* folklórní představení v Chivě
* místní odborné průvodce po celé trase
* českého průvodce PAN´EUROP po celé trase
* zákonné pojištění CK proti úpadku

Povinné příplatky :
* pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna : 9 dnů x 57= 513 Kč + 930,- Kč ( do 100.000 Kč )
* připojištění Covid-19 : 590,- Kč
* místní turistické pobytové taxy ve výši cca. 2,- EUR/os/1 den – splatné na místě v recepcích hotelů
* spropitné pro řidiče, průvodce , místní personál v orientálních zemích : 35,- EUR /os. /splatné .na místě /

Fakultativní příplatky : 
• příplatek za 1.lůžkový pokoj : 4.800 ,- Kč

Poznámky :
1/Cestovní doklady : Cestovní pas musí být platný ještě min. 6 měsíců po návratu
2/ V souvislosti s dlouhodobým plánováním tohoto druhu poznávacích cest i více než 1 rok předem může dojít v návaznosti na možné změny letových řádů let.společností / konkrétní letové řády jsou plánovány pouze na 6 měsíců předem / k posunu termínu odjezdu v rozsahu +/- 3 dny.
 
Min. počet účastníků : 10