Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
UZBEKISTÁN.  Perly na Hedvábné stezce
Taškent - Urgenč – Chiva – Buchara - Samarkand
Fascinující , velkolepé a dech beroucí stavby nejlepších perských architektů jako z  „ Pohádky tisíce a jedné noci “ a vysoká kvalita a špičková úroveň služeb a hotelů.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁJEZD  a  BESTSELLER  POSLEDNÍCH  7 LET 
 
KVALITNÍ 3 - 4* HOTELY,  PLNÁ PENZE !!!!!
 
Termín :               10. 10. - 18. 10. 2020                                              
Cena     :              52.990, - Kč                               
Číslo zájezdu :    UZB 1010
                 
Program :
 
1.den : Praha - Taškent
Odlet z Prahy dopoledne s přestupem v Evropě. V noci přílet do Taškentu, transfer do hotelu, nocleh.
 
2.den : Taškent
Snídaně .  Prohlídka města, při které uvidíme budovy  vlády a senátu, divadlo opery a baletu Navoi,jež nese jméno japonského válečného zajatce, který v r.1940 divadlo navrhl a stavba byla dokončena v r.1947, náměstí Mustakillik s památníkem obětí 2.sv.války, památník obětem zemětřesení z r.1967, po kterém bylo město prakticky zcela nově rekonstruováno,  Mauzoleum Kaffal Šošiho, památník Amira Timura,budeme si moci nakoupit na bazaru Chorsu a projedeme se metrem. V průběhu prohlídky města bude podáván oběd. Návrat do hotelu . Večeře v místní restauraci . Nocleh.
 
3.den :  Taškent –Urgenč – Chiva
Po brzké snídani transfer na letiště a odlet do Urgenče. Transfer do Chivy  a celodenní prohlídka pouštního města ,jehož historické centrum s mešitami, minarety, středověkými paláci je zapsáno na seznam památek UNESCO. Budeme obdivovat vnitřní město Ičan-Kala, mešitu Djuma , podpíranou 212 dřevěnými sloupy, mauzoleum Seyid Alaudina ,zdobené úžasnou barevnou majolikou, pevnost Kunya Ark ,která sloužila jako rozsáhlý chánův palác s administrativními budovami, soudem, mešitami, mauzoleum  Pahlavana Mahmúda a minaret mešity Islam Chodža s výhledem na okolní poušť Karakum. Oběd v místní restauraci. Večeře  a poté folklórní představení. Návrat do hotelu, nocleh.
 
4.den:   Chiva  – Buchara
Po snídani odjezd klimatizovaným  Busem přes poušť Karakum do Buchary , cestou oběd. Pozdě odpoledne příjezd do Buchary, ubytování a 1.část prohlídky Buchary-komplex středověkých bazarů Toki  a Labi Haus-centrum starého města .Večeře v místní restauraci. Návrat do hotelu , nocleh.   
 
5.den :  Buchara
Po snídani  pokračování prohlídky města Buchary – nejvýznamnějšího kulturního a náboženského centra Střední Asie s mnoha architektonickými skvosty ,  které je rodištěm proslulého vědce a filosofa Aviceny. Město bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme ve starém městě  symbol vznešenosti a moci , sídlo bucharských emírů - pevnost Ark z 6.-10.stol., která byla ve středověku celým městem s emírovými domy a domy jeho žen, mešitami, mnoha náměstími, státními institucemi, obchody, vězením a speciálním náměstím určeným pro popravy hříšníků. Dále uvidíme údajně nejkrásnější mešitu ve městě Bolo Khauz z r.1712, mauzoleum Ismaila Samanidiho z 9.-10.stol., které je mistrovským architektonickým dílem , na jehož výstavbu bylo poprvé ve střední Asii použito pálených cihel , s jejichž pomocí byly vytvořeny neopakovatelné geometrické obrazce. Uvidíme Poikalon / 6.-9.stol / - architektonický komplex v centru staré Buchary, jehož součástí je mešita Masjidi Kalon , medresa Miri Arab,která dodnes slouží jako škola koránu , a tehdejší nejvyšší minaret Orientu o výšce 46 m. Dále uvidíme centrum starého města s medresou Kukeldash z 16.st., medresu Nadira Devanbegiho,  Magoki Attori – bývalou 4-pilířovou mešitu z r.937, která byla téměř celá zničena při obrovském požáru města a ve 12.stol. znovu vystavěna , přičemž jižní portál připomíná původní stavbu.  Navštívíme také středověké bazary,které se specializovaly vždy na některý druh zboží – např.Tok-i-Zargaroz z r.1570, kde  se prodávaly šperky, Tok-i-Tilpak Furushon, kde se soustředili kloboučníci, Tok-i-Sarrafon, který byl peněžní burzou, Tim Abdullakhan z r.1577- jedna z nejelegantnějších obchodních hal Buchary, kde se prodávalo drahé hedvábí a vlna. Během prohlídky bude podáván oběd v místní restauraci a  odpočineme si při ochutnávce čaje v typické čajovně. Poté volno k indiv. procházkám  a nákupům. Večeře a nocleh v hotelu.
 
6.den :  Buchara – Samarkand
Snídaně, dopoledne volno a oběd v místní restauraci. Transfer na nádraží a odjezd komfortním vlakem do Samarkandu. Po příjezdu 1.část prohlídky města , při níž navštívíme krásně zrekonstruované mauzoleum GurEmir s nádhernou  tyrkysovou kupolí. Transfer do hotelu, ubytování, večeře v místní restauraci.
 
7.den :  Samarkand
Po snídani celodenní pokračování prohlídky Samarkandu, , města na Hedvábné stezce , které si dodnes zachovalo kouzlo a magii středoasijské metropole s rušnými bazary a mnoha historickými budovami,  kdysi sídlo Tamerlána a jeho vnuka Ulugbeka, při níž uvidíme : slavné náměstí Registan z 15.-17.stol.,kde se nacházelo oficiální centrum Tamerlánovy říše s mnoha medresami – např. Ulugbekova medresa, medresa Sher Dor a Tillya Kari. Dále  uvidíme mešitu Bibi Khanum  ze 14.stol.- grandiózní stavbu s hlavním portálem vysokým 40 m , která byla postavena za pouhých 5 let, Ulugbekovu observatoř z 15.stol. – 1.observatoř v Orientu s 30 metrovým sextantem, kterou nechal postavit sám Ulugbek za účelem sestavení exaktního astronom.  katalogu,  navštívíme Afrosiab – archeologické naleziště a muzeum  starověké Marakandy / pozdějšího Samarkandu /  s exponáty z různých období historie včetně prastarých nástěnných maleb. Navštívímebazar Siab – jeden z největších, moderních, orientálních bazarů v Samarkandu .  Dále navštívíme  komplex více než 20 unikátních mauzoleí a 44 hrobek Shakhi-Zinda, jež je obrovskou nekropolí z 11.-15.stol. Byl zde údajně pohřben popel bratrance proroka Kusama ibn Abbase. V průběhu dne bude podáván oběd. Typická večeře v tzv.Národním domě -  u uzbecké rodiny s místními specialitami. Nocleh.
 
8.den : Samarkand – Taškent
Snídaně. Volný čas,  Oběd , transfer na nádraží a odjezd komfortním  vlakem do Taškentu. Transfer do hotelu ,ubytování, večeře,  nocleh .
 
9.den :  Taškent – Praha
Transfer na letiště, brzy ráno odlet , přílet do Prahy.
 
Cena zahrnuje :
 • * leteckou dopravu Praha-Taškent –Praha  s přestupem vč. let. tax a poplatků  
 • * vnitrostátní leteckou přepravu Taškent - Urgenč  vč.let. tax a poplatků
 • * přepravu klimatizovaným autobusem nebo minibusem po trase   
 • * železniční přepravu rychlostním vlakem  na trase Buchara-Samarkand a  Samarkand-Taškent  
 • * 8 x nocleh v hotelích  kategorie 3+ a 4*  
 • * plnou  penzi / bez nápojů /- tj. snídaně, obědy, večeře   
 • * veškeré vstupy dle programu
 • * folklórní představení v Chivě 
 • * místní odborné  průvodce po celé trase
 • * českého  průvodce PAN´EUROP po celé trase  
 • * zákonné  pojištění CK proti úpadku 
 Povinné příplatky :
 • * pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna : 9 dnů x 57= 513Kč  +  930,- Kč (do 100.000 Kč )
 • * místní turistické pobytové taxy ve výši cca. 2,- EUR/os/1 den – splatné na místě v recepcích hotelů
 • * spropitné pro řidiče, průvodce , místní personál  v orientálních zemích : 36,- EUR /os. /splatné .na místě /
Fakultativní příplatky:                                                         
 • příplatek za 1.lůžkový pokoj : 4.600 ,- Kč
Min. počet účastníků : 10
 
Poznámky :
 
1/Cestovní doklady  :   Cestovní pas musí být platný ještě min. 6 měsíců po návratu
2/ V souvislosti s dlouhodobým plánováním  tohoto druhu poznávacích cest i více než 1 rok předem může dojít v návaznosti na možné změny letových řádů let.společností / konkrétní letové řády jsou plánovány pouze na 6 měsíců předem /  k posunu termínu odjezdu v rozsahu +/- 3 dny. 

Provozní doba

Pondělí : 9.30 - 12.00 / 13.00 - 15.00
Úterý : 9.30 - 12.00 / 13.00 - 15.00
Středa : 9.30 - 12.00 / 13.00 - 15.00
Čtvrtek : 9.30 - 12.00 / 13.00 - 15.00
Pátek : 9.30 - 12.00 / 13.00 - 15.00