Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
MAROKO -  „Země pohádek tisíce a jedné noci„
Velký okruh: „Královská města, Atlas a Sahara“
/ 11 dnů / 10 nocí / Jen 6 pracovních dnů !
Luxusní ubytovací verze - výhradně hotely 4* a 5* / s polopenzí / !
 
Termín:                24. 09. - 4. 10. 2022
Číslo zájezdu :    MAR 2409
Cena:                    při min. 15 os. = 46. 950,- Kč
                               při min. 10 os. = 49. 950,- Kč

Program:

1. den: Praha / resp. Vídeň / - Casablanca
Odlet z Prahy / resp. Vídně pro slovenské účastníky / do Casablancy , transfer do hotelu, ubytování, večeře.
2. den : Casablanca
Snídaně. Dopoledne : prohlídka Casablancy (největšího města Maroka a 4. největšího v Africe) s největším a nejživějším přístavem severozápadní Afriky, při níž uvidíme mešitu Hassana II., jednu z největších náboženských staveb světa, náměstí Mohammeda V., starobylou Medinu, přístav aj. Nocleh a večeře ve stejném hotelu.
3.den : Casablanca - Rabat – Meknes
Snídaně. Odjezd do Rabatu – hlavního města země a sídla marockého krále. První zmínky o městě pocházejí již z 8.stol.,ale první kamenné stavby vznikly až o dvě století později. Ve 12.stol. se Rabat stal hlavním městem říše a panovník tu nechal vystavět dlouhé a mohutné opevnění. Prohlídka města . Pokračování do města Meknes, ubytování , večeře.
4. den: Fes – Meknes
Po snídani výlet do jednoho z kouzelných královských měst – Fesu – centra islámského náboženství v Maroku. Toto město, vedené na seznamu památek UNESCO, je kolébkou marocké monarchie. Pěší prohlídka města s nejrozsáhlejší medinou v Maroku, Královský palác, brána Bad Jeloud, židovská čtvrť Mellah, medresa, mešita. Odpoledne návrat do Meknesu , prohlídka města proslulého svými minarety a největší pevností v severní Africe, jejíž trojité opevnění je dlouhé 40 km .Dále uvidíme staré město - medinu s údajně nejkrásnější bránou v Maroku – Bab El Mansour. Večer návrat do stejného hotelu v Meknes na večeři a nocleh.
5. den : Meknes – Rissani – Erfoud
Po snídani odjezd do města Erfoud směrem na jih, cestou budeme pozorovat úžasné proměny krajiny s nehostinnými horami i úrodnými oázami. Cestou zastávka v městečku Rissani / dle konkrétního dne pobytu respektive možnost návštěvy známého místního trhu,který se zde koná jen pár dnů v týdnu. / Večer příjezd do města Erfoud - výchozího místa velkých karavan, mířících na Saharu. Ubytování, večeře.
6. den: Erfoud- Ouarzazate
Kolem 4.00 hod. ráno výlet na nezapomenutelný východ slunce v poušti nad dunami. Kolem 9.00 hod. návrat do Erfoudu a snídaně. Po snídani odjezd z Erfoudu romantickou cestou „tisíce kaseb“ údolím Dades, přes oázy, úchvatný kaňon Todra, jenž má v nejužším místě pouze 10 m, avšak hluboký je až 250 m. Večer příjezd do Ouarzazate – města s impozantními kasbami a rozsáhlým palmovým hájem a alejemi, které údajně patří k nejhezčím v Maroku. Ubytování , večeře a nocleh.
7.den : Ouarzazate – Kasbah de Ait Ben Hadou– Marrakech
Po snídani odjezd do Marrakeche - perly na naší trase. Cestou krátká zastávka v typickém „ kasbovém „ městečku Kasbah de Ait Ben Hadou . Příjezd do Marrakeche v podvečer , ubytování v hotelu ,večeře, nocleh.
8. den: Marrakech
Po snídani prohlídka císařského města Marrakech nazývaného „ černá perla jihu“, jež nás okouzlí orientálním koloritem islámské arabské architektury. Uvidíme minaret Kutubija, zahrady Menara, královské hrobky, palác Bahía, starou medinu s tržnicí. Odpoledne volno k individ. prohlídkám a v podvečer návštěva slavného náměstí Jamaa-el-Fnaa, které je jedním velkým divadlem pod širým nebem s proslulými trhy se zaříkávači, léčiteli, šamany, kejklíři, plivači ohně, břišními tanečnicemi, vypravěči historek Nocleh a večeře ve stejném hotelu.
9.den : Marrakech
Snídaně, Odpoledne volno. Nocleh a večeře ve stejném hotelu. Po večeři možnost účasti na fakultativním programu „Noc fantazie“ s ukázkami jízdy Berberů na koních, jízdní školy s ukázkami akrobacie, používání historických střelných zbraní, typickými břišními tanci, marockou hudbou, a to vše je doprovázeno bohatou večeří a výbornými víny.
10.den : Marrakech – Casablanca
Po snídani odjezd do Casablancy. Po příjezdu ubytování a volno k nákupům a procházkám .Večeře, nocleh.
11. den : Casablanca – Praha resp. Vídeň
Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět do ČR resp. Vídně pro slovenské účastníky.


Cena zahrnuje:

leteckou dopravu Praha - Casablanca - Praha vč. let. a bezp.tax
* transfer letiště-hotel-letiště v Casablance
* dopravu autokarem / minibusem s klimatizací (dle počtu účastníků )
* 10 x nocleh v hotelích 4* a 5* (dle místní kategorizace)
* 10 x polopenzi * vstupy do uvedených objektů v Maroku
* speciální místní průvodce po celé trase v Maroku
* průvodce PAN´EUROP po celé trase
* zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

* nápoje u večeří
* fakultativní představení „ Noc fantasie „ v Marrakechi

Povinné příplatky :

• Povinné pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno + připojištění Covid : 11 dní x 135 =1485 Kč
• Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 250,- Drh / splatné na místě |/

Fakultativní příplatky:
Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 8.900,- Kč

Minimální počet účastníků: 10 osob

Pozn.:
V souvislosti s dlouhodobým plánováním poznávacích zájezdů i více než 1 rok předem může dojít v návaznosti na možné změny letových řádů let. společností k posunu odletu v rozsahu +/- 3 dnů.