Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
VELKÝ OKRUH "GOLDEN CIRCLE"
( s přeletem nad údolím Nazca, návštěvou tzv. "PERUÁNSKÝCH GALAPÁG" - ostrovů Ballestas - kaňonu Colca)
/ 18 dnů / 16 nocí /
 
 
Termín :               14. 10. - 31. 10. 2021                              
Číslo zájezdu :    PBL 1410
Cena :                   při min. 14 os. : 125.000,- Kč
                               při min. 10 os. : 135.000,- Kč
                                                         
Program :
 
1. den: Praha - Lima
Ráno odlet z Prahy s přestupem v Amsterdamu nebo jiném evropském tranzitním městě. Ve večerních hodinách přílet do Limy - hlavního města Peru, transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Lima – Paracas
Snídaně. Kolem poledne odjezd autobusem směrem na jih do města Paracas (přeprava trvá cca 3 hodiny). Pozdě odpoledne příjezd do hotelu, ubytování, volno k odpočinku a koupání. Fakult.večeře.
3. den: ostrovy Ballestas - Ica
Snídaně, výlet lodí na ostrovy Ballestas, které byly vyhlášeny za přírodní rezervaci a pro bohatost a vzácnost své fauny jsou často nazývány "peruánskými Galapágami" - budeme zde moci obdivovat vzácné kolonie tuleňů, tučňáků, lvounů a stovek mořských ptáků. Cestou lodí pojedeme kolem poloostrova Paracas se slavným obřím mystickým útvarem Candelabro, vytesaným do skály, nad jehož původem se neustále přou stovky vědců i šarlatánů. Odjezd do města Ica - návštěva Regionálního muzea s bohatými a vzácnými archeologickými sbírkami z preincovských období (památky kultury Nazca , slavné Paracaské textilie, bohatá kolekce keramiky,obrovská expozice mimořádně zachovalých mumií, aj.). Poté návštěva blízké oázy Huacachina / 5 km od Icy / , obklopené gigantickými písečnými dunami a palmami. Návrat do stejného hotelu , volno k odpočinku, možnost koupání v hotelovém bazénu. Fakultativní večeře.
4. den: Pisco - Nazca –Lima
Po snídani odjezd na letiště v Piscu, odtud přelet malými letadly pro 4-8 osob nad mystickými obrazci neznámého původu v údolí Nazca, jež znázorňují různá zvířata - kondora, rybu, opici, pavouka, kolibříka aj., a které vznikly více než před 2000 lety. Studiu těchto obrazců, které jsou mnohými lidmi považovány za největší astronomický kalendář světa, se po většinu svého života věnovala Němka Dr.Maria Reiche, jejíž rozsáhlé práci je věnováno místní muzeum. Odpoledne odjezd autobusem do Limy.Večer příjezd do hotelu, ubytování,nocleh.
5. den: Lima - Arequipa
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Arequipy . Po příletu prohlídka města Arequipa, nazývaného také jako "Bílé město" kvůli stavebnímu materiálu vulkanického původu, který byl použit pro výstavbu většiny budov. Prohlídka kláštera Santa Catalina pocházejícícho z XVI.století, výjezd na vyhlídku na město a jeho kouzelné okolí obklopené vulkány – např. Chachani / 6075 m / a Misti / 5825 m /. Ubytování v hotelu a volno.
6. den: Arequipa - Colca Canyon
Po snídani poměrně brzy ráno odjezd do Chivay, které je východiskem pro návštěvu údolí Colca, přičemž pojedeme kolem vulkánů Chachani a Misti , pampy Canahuas a pampy Arrieros (přírodní rezervace s výskytem vzácných lam – vikuní ), kolem ledovců Ampato / 6.288 m / , Hualca Hualca / 6.288 m / a Sabancaya / 5.976 m / s mnoha nádhernými panoramatickými výhledy na andské velikány, dále přes vesničky Vizcachani, La Pulpera a jiné. Na naší cestě dosáhneme v nejvyšším bodu nadmořské výšky 4500 m . Příjezd do Chivay– největší obce v oblasti kaňonu Colca, kde budeme mít oběd. Transfer na ubytování. Odpoledne výlet do termálních lázní La Calera s koupáním v bazénech s vodou, pocházející z pramenů se silnými léčivými účinky. Na zpáteční cestě do hotelu se ještě krátce zastavíme na typickém místním trhu . Nocleh. Fakultativní večeře.
7. den: Colca - Puno
Snídaně, velmi časně ráno odjezd k pozorovacímu místu , tzv. Kříži kondora, kde začíná čarokrásný kaňon Colca a budeme moci zde obdivovat jeho úžasnou hloubku / 1.200 m / a vzácné ptáky kondory v jejich původním přírodním prostředí. Pokračování autobusem přes Altiplano , plochou náhorní rovinu s jezery a pastvinami se stády vzácných vikuní a alpak do Puna na březích Titicacy, příjezd večer, ubytování. Fakultativní večeře.
8.den : Puno – Titicaca – ostrovy Uros a Taquile
Po snídani výlet lodí k rákosovým plovoucím ostrovům indiánů kmene Uros, kde tito obyvatelé bájného jezera Titicaca dosud žijí takovým způsobem, jako jejich dávní předci, zachovávají jejich zvyky, živobytí si obstarávají především lovem a rybolovem. Cestou také návštěva ostrova Taquile,kde je zvláštní tradiční činností zdejších mužů pletení barevných vlněných čepic. Ženy tkají tradiční látky,které patří k nejhezčím v Peru vůbec. Nezapomenutelné jsou barevné kontrasty, které zde vytváří tmavě zemitá červená barva půdy, velmi silný sluneční zlatavý svit, typický pro tyto vysoké nadmořské výšky,indigově tmavě modrá barva vod bájné Titicacy a to vše na pozadí věčným sněhem pokryté Královské Kordillery.V průběhu výletu bude podán oběd. V podvečer návrat do stejného hotelu v Punu na nocleh.
9. den: Puno – La Paz
Po snídani téměř celodenní přejezd autobusem podél jižního pobřeží jezera Titicaca do hl.města Bolívie – La Pazu. Cestou prohlídka jednoho z nejvýznamnějších archeologických komplexů v jižní Americe – Tiahuanaco Dávná kultura tohoto jména prožívala svůj rozkvět v letech 600 př.n.l. až 900 n.l.. Uvidíme ruiny slavné svatyně, slavnou „ Sluneční bránu „ , pyramidu Akapana, a palác Kerikala, akvadukt,aj. Cestou zastávka na oběd. Večer příjezd do hotelu , ubytování, nocleh.
10. den : La Paz
Po snídani prohlídka hlavního města La Paz, které je nejvýše položenou metropolí světa (n. v. 3500 - 4200 m.), při níž uvidíme kostel sv. Františka, náměstí Plaza Murillo, katedrálu, Vládní palác a budovu Národního kongresu, projedeme po známé koloniální třídě Calle Jaen, navštívíme typický indiánský trh , tržiště s přírodními léčivými produkty,aj. Pokračovat budeme průjezdem rezidenčními čtvrtěmi Obrajes, Calacoto a La Florida do známého Měsíčního údolí s bizarními útvary erozního původu. Odpoledne volno. Nocleh ve stejném hotelu .
11. den : La Paz – Puno
Snídaně.Odjezd autobusem zpět do Peru. Po příjezdu do přístavu Chua se nalodíme na katamarán , na němž se vydáme k mytickému Slunečnímu ostrovu, ke kterému se váže stará legenda o inckém manželském páru Manco Capac a Mama Occlo , kteří právě zde údajně založili „ Sluneční říši „ . Uvidíme zde Incké zahrady, Incké schodiště a fontánu, prohlédneme si muzeum a zajímavou expozici věnovanou andské fauně, léčivým bylinám a budeme se kochat úžasnými výhledy z vrcholu ostrova na Titicacu . Nezapomenutelným zážitkem pro nás bude účast na tradičním šamanském obřadu Kallawaya a unikátní projížďka po Titicace na tradiční incké rákosové veslici, z jejíž paluby uvidíme na břehu stojící Inkův palác Pilkokaina. Poté se opět nalodíme na katamarán a v průběhu plavby do Copacabany na palubě lodi poobědváme. Copacabana je nejen městem s krásnou polohou v jedné ze zátok Titicacy,ale zároveň – známé latinskoamerické poutní místo na hranici mezi Peru a Bolívií , kde navštívíme působivý chrám, zasvěcený černé Panně Marii z Copacabany, které se sem přicházejí každoročně poklonit tisíce poutníků. Poté budeme autobusem pokračovat již po peruánském území, přes městečka Juli a Pomata, jejichž kostely jsou považovány za perly koloniální architektury. Večer příjezd na ubytování a fakultativní večeři do Puna.
12. den : Puno – Cuzco
Po snídani celodenní přejezd autobusem kouzelnou andskou krajinou s malými chudými vesničkami a velkými stády roztomilých lam a vikuní. Cestou uděláme několik zastávek – např. v místě s nejvyšší nadmořskou výškou, kterého na naší trase dosáhneme – průsmyk La Raya / 4.335 m / , s nezapomenutelnými panoramatickými výhledy na andské vrcholy pokryté věčným sněhem. Zastavíme se také na oběd v typické restauraci ve vsi Sicuani a dále si cestou prohlédneme Viracochův chrám a barokní kostel s úžasnou výzdobou ze 17.stol. v obci Andahuaylillas, kvůli níž je nazýván andskou Sixtinskou kaplí. Po příjezdu do Cuzca ubytování .
13. den : Cuzco
Po snídani prohlídka tzv. "císařského města", bývalého hlavního města říše Inků s jeho typickými dlážděnými ulicemi, náměstím Plaza de Armas, jež bylo považováno za přesný střed říše Inků, katedrálou,objektem „ Koricancha „ – neboli inckým Chrámem Slunce, klášterem Santo Domingo. Pokračování návštěvou zbytků pevností v blízkém okolí Cuzca - Sacsayhuaman, Kenko,Pucapucara a inckých lázní Tambomachay. Odpoledne volno k individuálním prohlídkám. Nocleh ve stejném hotelu.
14. den: Cuzco - Svaté údolí – Pisac - Ollantaytambo
Po snídani odjezd do Svatého údolí táhnoucího se podél řeky Urubamba , cestou navštívíme slavný trh v Pisacu, kde se scházejí místní Indiáni ze širokého okolí a prodávají své zemědělské produkty a textilní výrobky. Oběd v typické místní restauraci. Odpoledne návštěva Ollantaytamba - tzv. Pevnosti panen s masivními zbytky indiánských staveb. Toto město bylo gigantickým zemědělským, sociálním, administrativním a religiozním centrem říše a v období španělské invaze bylo používáno jako pevnost. Ubytování v hotelu ve Svatém údolí, nocleh. Fakultativní večeře.
15. den: Svaté údolí - Machu Picchu - Cuzco
Po snídani odjezd na nádraží v Ollanta, pokračování vlakem do Aguas Calientes a odtud vystoupáme minibusem na posvátné místo Inků - horu Machu Picchu, která sloužila zároveň jako rituální místo a observatoř. Toto zapomenuté incké město bylo objeveno teprve r.1911 archeologem Hiramem Binghamem. Prohlídka rozsáhlého areálu,který je pro svou unikátní polohu vysoko ve strmých horách nad řekou Urubambou a geniální incký stavební styl právem považován za jeden z divů světa. V restauraci před citadelou bude podáván oběd. Návrat minibusem do Aguas Calientes. Odpoledne odjezd vlakem zpět do Cuzca, příjezd večer, transfer do hotelu na nocleh.
16. den: Cuzco - Lima
Snídaně. Transfer na letiště a přelet do Limy - hlavního města Peru, po příletu transfer do hotelu,ubytování. Odpoledne prohlídka "Města králů" - Limy, při níž uvidíme nejvýznamnější památky: hlavní náměstí Plaza Mayor, arcibiskupský palác, klášter sv.Františka , sídlo vlády, městskou radnici, staré uličky s typickými domy, katedrálu a koloniální výstavbu. Projedeme také přes reprezentativní rezidenční čtvrti San Isidro a Miraflores a navštívíme slavné Muzeum zlata. Odjezd do hotelu na ubytování, nocleh.
17. den: Lima - odlet
Snídaně. Volno k individuálním návštěvám a prohlídkám muzeí. Transfer na letiště a večer odlet zpět do Evropy.
18. den: návrat do Prahy
Přílet do Amsterdamu nebo jiného tranzitního města v Evropě v podvečer, přestup a ve večerních hodinách přílet do Prahy.

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Lima - Praha (s přestupy) vč.tax
* vnitřní přelety Cuzco – Lima , Lima-Arequipa
* přelet nad údolím Nazca
* přejezdy autobusy, vlaky nebo loděmi dle programu
* autobusové transfery letiště - hotel - letiště
* 16 x nocleh v hotelích turistické kategorie superior (3-4* dle místní kategorizace) ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím
* 16 x snídani * 7 x oběd (dle programu může být i formou balíčku)
* veškeré jmenované výlety a vstupy do historických památek, muzeí a objektů
* služby místních odborných průvodců
* služby průvodce PAN´EUROP po celé trase (s výkladem v češtině)
* zákonné pojištění CK proti úpadku

Povinné příplatky:
* místní letecké taxy: cca 80,- USD (splatné na místě )
* pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno: 18x57 = 1026,- Kč + 1355,- Kč
* připojištění Covid-19 : 590,- Kč
* spropitné pro místní průvodce a řidiče ( 2+2 USD/os./den )

Fakultativní příplatky:
* Ubytování v jednolůžkovém pokoji po celé trase: + 19.400 ,- Kč
* Večeře (6 x ): 5.000,- Kč 

Minimální počet účastníků: 10

Poznámky :
1/ Program zájezdu může být v detailech modifikován, upravováno jeho pořadí dle aktuální situace a zvážení průvodce zájezdu a našeho zahraničního partnera, např. dle momentálních povětrnostních podmínek,aj. avšak při plném zachování jeho rozsahu.
2/ V souvislosti s dlouhodobým plánováním tohoto druhu náročných cest i více než 1 rok před jejich realizací, může dojít v návaznosti na možné změny letových řádů u různých let. společností / konkrétní let.řády jsou plánovány pouze na 6 měst měsíců předem / dojít k posunu termínu odjezdu v rozsahu +/- 3 dnů .