Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
To nejlepší z Jordánska.
„ Po stopách Lawrence z Arábie, přes pouštní království Jordánsko s neskutečnými přírodními scenériemi a slavnou Petrou až k Rudému moři.
Koupání ve 2 mořích - Rudém a Mrtvém
 
 
Termín :               7. 5. - 15. 5. 2022              
Číslo zájezdu:      JOR 0705
Cena:                  při min. 15 os. = 49. 950,- Kč
                            při min. 10 os. = 58.000,- Kč 
 
Program :

1. den: Praha - Amman
Odlet z Prahy / resp.Vídně pro slovenské účastníky / do hlavního města Ammanu , kde se snoubí starověké památky s moderní architekturou. Transfer do hotelu, ubytování, večeře.
2.den : Amman – Umm Quais – Ajloun – Jerash – Amman
Po snídani výlet, při kterém navštívíme Umm Qais se starobylými ruinami a krásnou vyhlídkou na tzv. Galilejské moře. Pokračování do Ajlounu , věčně zeleného městečka ,rozloženého na kopcích , a se stejnojmenným křižáckým hradem . Poté navštívíme Jerash, nazývaný též „ Pompeje Středního východu „ , jedno z bývalých nejbohatších a největších měst Římské říše s mnoha archeologickými skvosty, jako rozsáhlými náměstími s fontánami, Agorou, divadlem, dlážděnými kolonádními ulicemi , chrámem bohyně Artemis a mnoha bránami. Návrat na nocleh do Ammanu. Večeře v orientálním stylu.
3.den : Amman – pouštní hrady – Mrtvé moře – Amman
Po snídani se vydáme na celodenní výlet směrem na východ ke slavným „ pouštním hradům „ – soubor historických struktur, jež reflektují staré islámské umění a nádhernou architekturu. Zastávka u bývalé pevnosti a loveckého zámečku Qusayr Amra / zapsáno na listinu UNESCO /, pevnosti Azraq z černého bazaltu, známé jako sídlo velitelství Lawrence z Arábie. Poté si již zasloužíme odpočinek a koupání v Mrtvém moři , nejnižším bodu naší planety . Návrat do Ammanu na nocleh. Večeře .
4. den: Amman - Madaba – hora Nebo – Kerak – Petra
Po snídani se vydáme na návštěvu města Madaba s proslulými byzantskými mozaikami a kostelem sv.Jiří. Nejvýznamnější je mozaika, představující mapu Svaté země a okolí, pocházející z 6.stol. a skládající se z 2 mil. kamínků. Odjezd k hoře Nebo , odkud Mojžíš uviděl „ Zemi zaslíbenou „ po 40 letech putování pouští z Egypta a byl zde údajně pohřben. Je to jedno z nejuctívanějších míst v Jordánsku s nádhernými výhledy na údolí a Mrtvé moře. Pokračování do opevněného města Kerak s proslulým křížáckým hradem , jedním z největších na světě, jež dominuje městu. Odjezd na ubytování do Petry, večeře v hotelu.
5. den : Petra
Po snídani návštěva záhadného skalního města Nabatejců – Petra, jež je považováno za jeden ze sedmi divů světa a byla zapsána na seznam světového dědictví lidstva UNESCO.Bývalé hlavní město Nabatejské říše bylo vytesáno do růžových skal pohoří Wadi Musa v období 5. až 1.stol. př.n.l. a poté zapomenuto téměř na 1000 let. Projdeme průsmykem ,lemovaným vysokými skálami a budeme uchváceni objekty, vytesanými do pískovcových skal – Královská hrobka, pokladnice, římské divadlo, starobylé ulice, pohřební místa, obětiště,aj.
2-hodinová prohlídka komplexu s místním odborným průvodcem a poté volno k individuálním prohlídkám objektů. Návrat do hotelu na nocleh a večeři .
Večer možnost účasti na fakult. programu „ Petra by night „ , při kterém je tajuplná Petra osvětlena 1800 svícemi a ponořená do podmanivé hudby beduínů v Královské klenotnici. / 20.30 – 22.00 hod. /.
6.den : Petra – Wadi Rum – Aqaba
Po snídani se vydáme na výlet do fascinující „ měsíční krajiny „ - monumentálního údolí Wadi Rum , obklopeného unikátními , obřími, okrovými skalními věžemi z pískovce a žuly až do výšky 600 m . Projížďka jeepem touto unikátní pouštní divočinou s dunami a skálami , připomínající náměty slavného Lawrence z Arábie .Tato oblast patří k nejúchvatnějším přírodním scenériím Blízkého východu. Odjezd na ubytování do nejznámějšího a jediného jordánského letoviska u Rudého moře – Aqaby. Možnost koupání nebo návštěvy vyhlášených trhů . Večeře v hotelu a nocleh.
7.den : Aqaba
Snídaně. Volný den k odpočinku a koupání v tomto známém letovisku u Rudého moře. Možnost účasti na fakult. výletu lodí ke korálovým útesům. Nocleh ve stejném hotelu.
V průběhu pobytu v Aqabě odborný program dle profesí účastníků.
8.den : Aqaba – Amman
Snídaně. Dopoledne volno k odpočinku, v poledne odjezd do Ammanu , ubytování a večeře.
9.den : odlet do Prahy
Snídaně, transfer na letiště k odletu do Prahy.

Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha – Amman – Praha / resp. Vídeň za přípl. / vč. let. a bezp. tax * transfer letiště-hotel-letiště * dopravu autokarem s klimatizací (dle počtu účastníků může být minibus s klimatizací) * 8 x nocleh v hotelích 3+* a 4* (dle místní kategorizace) se snídaní * 8 x večeři * vstupy do uvedených objektů a muzeí * speciální místní průvodce po celé trase * průvodce PAN´EUROP po celé trase s překladem do češtiny * zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
* nápoje u obědů a večeří a konzumaci z hotelových minibarů
* případnou přepravu v Petře – vláčkem nebo na mulách

Povinné příplatky :
• Povinné pojištění léčeb, výloh v zahraničí a storno + připojištění Covid : ( 9 dnů x 160 ) = 1.440 Kč ( platí pro osoby 18-75 let )
• Spropitné pro místní průvodce a řidiče : 2 + 2 EUR /den ( splatné na místě )
• Vízum do Jordánska a výstupní taxa při odjezdu z Jordánska : cca. 40 JOD ( splatné na místě )

Fakultativní příplatky:
Ubytování v jednolůžkovém pokoji: 9.000,- Kč

Minimální počet účastníků: 10 osob