Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
VIETNAMEM od severu k jihu.  Cesta zemí s pohádkovými přírodními scenériemi a kulturním dědictvím, jež vstřebalo i obohatilo odkazy velkých kultur Indie a Číny s návštěvou 6 míst ze seznamu UNESCO  od Hanoje na severu až po Ho Chi Min City na jihu 
/ 16 dnů / 13 nocí  /Ubytování v hotelích 3*
 
   
Termín : 20. 3 - 4. 4. 2023                                        
Číslo zájezdu : VIE  2003
Cena:  při min.  12 osobách :  69. 990 ,- Kč    
Cena  při včasném nákupu do 20. 10. 22´ : 64.990,- Kč 
Uzávěrka přihlášek : 10. října  2022 !!!!
1.záloha  do 50% ceny: do 20.10.22´          
doplatek : 5 týdnů před odjezdem
         
Program :
 
1. den : odlet z Prahy do Hanoje 
Odlet z Prahy s přestupem  do Hanoje. 
2. den :  Hanoj 
Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Relaxace v hotelu, večeře v místní restauraci, nocleh.
3. den : Hanoj 
Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Ho Či Minova mauzolea (zvenčí), jeho bývalé rezidence a konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené 1075), Pagody jediného sloupu. Oběd v hanojském stylu. Po obědě vyhlídková projížďka na rikšách po starém městě, návštěva chrámu Ngoc Son, pagody Tran Quoc a pozůstatků hanojské citadely, které patří pod památky UNESCO. Večer návštěva tradičního hanojského divadelního představení vodních loutek. Nocleh.
4. den : Ha Long – lodí Dračí zátokou 
Snídaně. Odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, plavba mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými krasovými scenériemi a jeskyněmi. 
Toto místo je právem na seznamu světového dědictví UNESCO. Oběd na palubě lodi. V průběhu plavby budete mít možnost vyzkoušet přípravu tradičního vietnamského jídla. Možnost projížďky na pramicích s proplutím mořského tunelu do propasti Luon. Příležitost ke koupání v moři na ostrově Ti Top, z jehož vrcholu je krásná vyhlídka na panorama zátoky. Večeře a nocleh na lodi uprostřed Dračí zátoky.
5. den : Plavba lodí – krasová oblast Ninh Binh. Možnost ranního cvičení taj-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování v plavbě s návštěvou jeskyně Sung Sot. Oběd na lodi.Odpoledne vylodění a odjezd do provincie Ninh Binh, kde se nachází unikátní krasová oblast zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.Archeol. památky této oblasti jsou staré 30.000 let. Ubytování a nocleh v Ninh  Binh.
6. den : Trang An – plavba jeskyněmi - Da Nang
Snídaně. Odjezd do přírodní rezervace Trang An, která je pod UNESCO. Jedná se o unikátní krajinu s krasovými útvary. 
Po řece se na loďkách dostanete k jeskyním komplexům Toi, Nau Ruou, kterými budete proplouvat. Během plavby prohlídka buddhistického chrámu. Oběd v místní restauraci. 
V odpoledních hodinách odjezd na letiště v Hanoji. Přelet do Da Nangu, transfer do hotelu v Hoi An, ubytování, nocleh.
7. den : My Son – Hoi An 
Snídaně. Polodenní výlet do My Son, chrámového komplexu taktéž nazývaného malý Angkor Wat, který je zrcadlem starobylé čamské kultury, též zapsaného pod UNESCO. Spatříte zde pozůstatky hinduistických chrámů a jiné dochované památky čamské kultury. Oběd. Odpoledne prohlídka Hoi Anu s jeho starými kupeckými domy, čínskými chrámy či japonského zastřešeného mostu a tradičních trhů v Hoi An. Nocleh v Hoi An.
8. den : Da Nang – Hue 
Snídaně. Odjezd do Danangu, návštěva muzea čamského umění, věnovaného starobylému království Čampa. Transfer do Hue skrze Nebeský průsmyk, který je dělítkem tropů a subtropů. Oběd v místní restauraci. V odpoledních hodinách prohlídka Císařského paláce se Zakázaným městem a královskými oltáři dynastie Nguyen. Ubytování, nocleh v Hue
9. den :  Quang Binh – Hue 
Snídaně. Odjezd do oblasti Quang Binh. Prohlídka vojenského hřbitova a památného mostu Hien Luong přes řeku Ben Hai, která tvořila demarkační čáru mezi jižním a severním Vietnamem. Oběd. Návštěva národního parku Phong Nha - Ke Bang zapsaného pod UNESCO. Projížďka krasovou oblastí po řece Son skrze jeskyni Phong Nha, návštěva krasových útvarů. V pozdních odpoledních hodinách návrat do Hue. Nocleh.
10. den :   Hue – Ho Chi Minh City
Snídaně. Prohlídka Hue. Prohlídka pagody Thien Mu a hrobky z císařského období. Transfer na letiště k letu do Ho Chi Minh City. Podvečerní prohlídka centra města, pagody Thien Hau v čínské čtvrti, večeře. Ubytování, nocleh.
11. den :    plavba lodí po Mekongu 
Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu, kde uvidíte nejstarší místní pagodu Vinh Trang. Přejezd do Cai Be, odkud pokračujete lodí po úzkých i širokých ramenech řeky Mekong. Uvidíte typický život místních obyvatel, navštívíte výrobnu rýžového papíru a seznámíte se s místním tropickým ovocem. Oběd v místní restauraci. Návrat do Ho Chi Minh v podvečerních hodinách. Nocleh.
12.den : Ho Chi Minh City – Mui Ne  
Snídaně. V dopoledních hodinách individuální volno. Možnost fakultativního výletu do známých podzemních tunelů Cu Chi. V odpoledních hodinách transfer do letoviska Mui Ne. Ubytování, nocleh.
13.den : pobyt v letovisku Mui Ne 
Snídaně. Individuální volno.  Nocleh.
14.den : pobyt v letovisku Mui Ne 
Snídaně. Individuální volno. Nocleh.
15. den :  Ho Chi Minh City - odlet do Evropy s přestupy 
Snídaně. Návštěva Pohádkového potoka (Suoi Tien). Jedná se o zajímavou ukázku vodní eroze v pouštní oblasti. Oběd v místní restauraci. Prohlídka chrámu Van Thuy Tu, postaveného v 18. století k uctění kytovců. V odpoledních hodinách  transfer do Ho Chi Minh City k odletu do Prahy s přestupy.
16. den : přílet do Prahy
 
 
CENA ZAHRNUJE:  
leteckou přepravu Praha – Hanoj, Ho Chi Minh City - Praha s přestupy vč. letištních, bezpeč. tax
vnitřní přelety : Hanoj – Da Nang , Hue - Ho Chi Minh City , vč. tax 
transfery letiště – hotel – letiště 
12 x ubytování v hotelích  kategorie 3* ve 2-lůžkových pokojích 
11 x polopenzi 
1x nocleh na lodi, 2x snídaně a obědy, 4.den – večeře na lodi  
13. a 14.den : snídaně 
dopravu klimatizovanými minibusy  
program a vstupy dle itineráře
služby českého průvodce ( min. 12 osob ) 
služby místních průvodců 
zákonné pojištění CK proti úpadku
          
POVINNÉ PŘÍPLATKY : 
spropitné pro místní průvodce a řidiče  : cca. 40 USD + 5 USD /os. na lodi 
vízum do Vietnamu : 950,- Kč 
               
CENA NEZAHRNUJE: 
jiné fakultativní vstupy a výlety 
nápoje u jídel kromě snídaní  
konzumaci z minibarů v hotelích
pojištění 
                
FAKULT. PŘÍPLATKY : 
příplatek za ubytování v 1-lůžkovém pokoji :  14.990,- Kč 
 
Min. počet účastníků : 12 osob
 
Poznámky : 
1/ Vzhledem k dlouhodobému plánování zájezdů i déle než 1 rok před realizací může v důsledku změn letových řádů dojít k posunu termínu v rozmezí +/- 3 dny.  
Dle momentální situace na místě může dojít dle uvážení místních, poměrů znalých průvodců k přesunům programů, přičemž ale bude dodržen jejich původní rozsah.    
2/ Zájezd organizujeme ve spolupráci s CK ESO Travel.