Něco málo o nás

Připravili jsme pro Vás svým zaměřením zcela nové a moderní webové stránky, nesoucí název „Exotika“ .
Již tento název dává jistě tušit, kam naše nové poznávací zájezdy budou mířit. Ano, odpověděli jste správně - do exotických zemí, vonících dálkami, zářivým sluncem a vyhřátým mořem a to i v zimě, kdy u nás známe jen ledový vítr, sníh a plískanice, ale lákajících také svými četnými památkami a kulturním a společenským životem milovníky historie, umění i zábavy. 
Takže nyní již jen zbývá pohodlně se usadit a při šálku dobré kávy si prohlídnout naše nové webové stránky a nechat se unášet za sluncem, mořem, pyramidami, Indiány, pouštěmi i ledovci, velbloudy i tučňáky
Přejeme Vám nezapomenutelné zážitky z Vaší exotické dovolené.
VIETNAMEM od severu k jihu.
Cesta zemí s pohádkovými přírodními scenériemi a kulturním dědictvím, jež vstřebalo i obohatilo odkazy velkých kultur Indie a Číny s návštěvou 6 míst ze seznamu UNESCO od Hanoje na severu až po Ho Chi Min City na jihu
/ 16 dnů / 13 nocí /
 
Program zájezdu:
 
1. den : odlet z Prahy do Hanoje
Odlet z Prahy s přestupem do Hanoje.
2. den : Hanoj
Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Relaxace v hotelu, večeře v místní restauraci, nocleh.
3. den : Hanoj
Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Ho Či Minova mauzolea (zvenčí), jeho bývalé rezidence a konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené 1075), Pagody jediného sloupu. Oběd v hanojském stylu. Po obědě vyhlídková projížďka na rikšách po starém městě, návštěva chrámu Ngoc Son, pagody Tran Quoc a pozůstatků hanojské citadely, které patří pod památky UNESCO. Večer návštěva tradičního hanojského divadelního představení vodních loutek. Nocleh.
4. den : Ha Long – lodí Dračí zátokou
Snídaně. Odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, plavba mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými krasovými scenériemi a jeskyněmi. Toto místo je právem na seznamu světového dědictví UNESCO. Oběd na palubě lodi. V průběhu plavby budete mít možnost vyzkoušet přípravu tradičního vietnamského jídla. Možnost projížďky na pramicích s proplutím mořského tunelu do propasti Luon. Příležitost ke koupání v moři na ostrově Ti Top, z jehož vrcholu je krásná vyhlídka na panorama zátoky. Večeře a nocleh na lodi uprostřed Dračí zátoky.
5. den : Plavba lodí – krasová oblast Ninh Binh
Možnost ranního cvičení taj-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování v plavbě s návštěvou jeskyně Sung Sot. Oběd na lodi. Odpoledne vylodění a odjezd do provincie Ninh Binh, kde se nachází unikátní krasová oblast zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Archeologické památky této oblasti jsou staré 30.000 let. Ubytování a nocleh v Ninh Binh.
6. den : Trang An – plavba jeskyněmi - Da Nang
Snídaně. Odjezd do přírodní rezervace Trang An, která je pod UNESCO. Jedná se o unikátní krajinu s krasovými útvary. Po řece se na loďkách dostanete k jeskyním komplexům Toi, Nau Ruou, kterými budete proplouvat. Během plavby prohlídka buddhistického chrámu. Oběd v místní restauraci. V odpoledních hodinách odjezd na letiště v Hanoji. Přelet do Da Nangu, transfer do hotelu v Hoi An, ubytování, nocleh.
7. den : My Son – Hoi An
Snídaně. Polodenní výlet do My Son, chrámového komplexu taktéž nazývaného malý Angkor Wat, který je zrcadlem starobylé čamské kultury, též zapsaného pod UNESCO. Spatříte zde pozůstatky hinduistických chrámů a jiné dochované památky čamské kultury. Oběd. Odpoledne prohlídka Hoi Anu s jeho starými kupeckými domy, čínskými chrámy či japonského zastřešeného mostu a tradičních trhů v Hoi An. Nocleh v Hoi An.
8. den : Da Nang – Hue
Snídaně. Odjezd do Danangu, návštěva muzea čamského umění, věnovaného starobylému království Čampa. Transfer do Hue skrze Nebeský průsmyk, který je dělítkem tropů a subtropů. Oběd v místní restauraci. V odpoledních hodinách prohlídka Císařského paláce se Zakázaným městem a královskými oltáři dynastie Nguyen. Ubytování, nocleh v Hue
9. den : Quang Binh – Hue
Snídaně. Odjezd do oblasti Quang Binh. Prohlídka vojenského hřbitova a památného mostu Hien Luong přes řeku Ben Hai, která tvořila demarkační čáru mezi jižním a severním Vietnamem. Oběd. Návštěva národního parku Phong Nha – Ke Bang zapsaného pod UNESCO. Projížďka krasovou oblastí po řece Son skrze jeskyni Phong Nha, návštěva krasových útvarů. V pozdních odpoledních hodinách návrat do Hue. Nocleh.
10. den : Hue – Ho Chi Minh City
Snídaně. Prohlídka Hue. Prohlídka pagody Thien Mu a hrobky z císařského období. Transfer na letiště k letu do Ho Chi Minh City. Podvečerní prohlídka centra města, pagody Thien Hau v čínské čtvrti, večeře. Ubytování, nocleh.
11. den : plavba lodí po Mekongu
Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu, kde uvidíte nejstarší místní pagodu Vinh Trang. Přejezd do Cai Be, odkud pokračujete lodí po úzkých i širokých ramenech řeky Mekong. Uvidíte typický život místních obyvatel, navštívíte výrobnu rýžového papíru a seznámíte se s místním tropickým ovocem. Oběd v místní restauraci.
Návrat do Ho Chi Minh v podvečerních hodinách. Nocleh.
12.den : Ho Chi Minh City – Mui Ne
Snídaně. V dopoledních hodinách individuální volno. Možnost fakultativního výletu do známých podzemních tunelů Cu Chi. V odpoledních hodinách transfer do letoviska Mui Ne. Ubytování, nocleh.
13.den : pobyt v letovisku Mui Ne
Snídaně. Individuální volno. Nocleh v hotelu..
14.den : pobyt v letovisku Mui Ne
Snídaně. Individuální volno. Nocleh.
15. den: Ho Chi Minh City – odlet do Evropy s přestupy
Snídaně. Návštěva Pohádkového potoka (Suoi Tien). Jedná se o zajímavou ukázku vodní eroze v pouštní oblasti. Oběd v místní restauraci. Prohlídka chrámu Van Thuy Tu, postaveného v 18. století k uctění kytovců. V odpoledních hodinách transfer do Ho Chi Minh City k odletu do Prahy s přestupy.
16. den : přílet do Prahy

CENA ZAHRNUJE:

• leteckou přepravu Praha – Hanoj, Ho Chi Minh City – Praha s přestupy vč. letištních, bezpeč. tax
• vnitřní přelety : Hanoj – Da Nang , Hue - Ho Chi Minh City vč. tax
• transfery letiště – hotel – letiště
• 12 x ubytování v hotelích kategorie 3* ve 2-lůžkových pokojích
• 11 x polopenzi
• 1x nocleh na lodi , 2x snídaně a obědy, 4.den – večeře na lodi
• 13. a 14.den : snídaně
• dopravu klimatizovanými minibusy
• program a vstupy dle itineráře
• služby českého průvodce ( min. 12 osob )
• služby místních průvodců
• zákonné pojištění CK proti úpadku

POVINNÉ PŘÍPLATKY :

• pojištění léč. výloh v zahr. a storna vč. připojištění Covid (do 100.000 Kč ):16dnů x190,-Kč = 3.040 Kč
/ platí pro osoby do věku 75 let /
• spropitné pro místní průvodce a řidiče : cca. 40 USD + 5 USD /os. na lodi
• vízum do Vietnamu : 950,- Kč

CENA NEZAHRNUJE:
• jiné fakultativní vstupy a výlety
• nápoje u jídel kromě snídaní
• konzumaci z minibarů v hotelích

FAKULT. PŘÍPLATKY
• příplatek za ubytování v 1-lůžkovém pokoji : 14.990,- Kč

Min. počet účastníků : 12 osob

Poznámky :
1/ Vzhledem k dlouhodobému plánování zájezdů i déle než 1 rok před realizací může v důsledku změn letových řádů dojít k posunu termínu v rozmezí +/- 3 dny.
Dle momentální situace na místě může dojít dle uvážení místních, poměrů znalých průvodců k přesunům programů, přičemž ale bude dodržen jejich původní rozsah.

2/ Zájezd organizujeme ve spolupráci s CK ESO Travel.